Riksrevisionens rapport om reduktionsplikten

I skrivelsen redogör regeringen för sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen lämnar i rapporten Reduktionsplikten – risker för genomförande och effektivitet (RiR 2023:13).

Riksrevisionens övergripande bedömning är att reduktionsplikten delvis kan bidra till att klimatpolitiska mål nås på ett effektivt sätt, men att reduktionspliktens nuvarande utformning inte är genomförbar.

Därutöver finns flera risker som påverkar reduktionspliktens genomförbarhet och effektivitet, vilka inte i tillräcklig grad beaktats vid beslut om reduktionspliktens utformning.

Regeringen välkomnar Riksrevisionens granskning som utgör ett värdefullt bidrag till regeringens fortsatta arbete med att utveckla relevanta styrmedel för att minska utsläppen från transportsektorn. Regeringen instämmer i Riksrevisionens övergripande bedömning.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport
är slutbehandlad.

Vill du läsa hela Riksrevisionens rapport, finner du den här.

Om artikeln

Publicerad: 2023-11-29 11:14
Kategori: Nyheter
Taggar: Drivmedel Klimatmål Reduktionsplikt Regeringen Riksrevisionen Styrmedel