IRU vill att EU-kommissionen tydliggör vad som faktiskt gäller för utstationerade förares löner. IRU vill att EU-kommissionen tydliggör vad som faktiskt gäller för utstationerade förares löner.

EU behöver samsyn kring utstationerade förares löner

Mobilitetspaketet bestämmelser om utstationering av förare började tillämpas i EU för nästan två år sedan. Transportoperatörer förväntas redan följa de nya reglerna när de betalar förare utstationerade i värdländer. Men nationella ersättningsregler är ofta mycket otydliga. IRU och European Transport Workers' Federation (ETF) har bett EU-kommissionen att ta fram en standardmall för löneberäkning.

Enligt bestämmelserna i mobilitetspaket ska förare som regel anses vara utstationerade om de utför transporter i andra EU-medlemsstater än den medlemsstat där förarens arbetsgivare är baserad. Det finns vissa undantag för specifika situationer såsom bilaterala transporter och transit.

Utstationerade förare ska betalas med ersättning i värdlandet för den tid som arbetats i det landet. För att göra detta möjligt är EU:s medlemsstater juridiskt skyldiga att anta genomförandebestämmelser och klargöra vilken ersättning de föreskriver för utstationerade chaufförer.

Trots rättsliga skyldigheter som redan binder transportoperatörer och medlemsstater, har transportörer och chaufförer på väg fortfarande stora svårigheter att förstå och tillämpa de komplicerade och talrika nationella bestämmelserna om minimiersättning.

I ett brev till EU-kommissionärerna Adina Vălean och Nicolas Schmit, har IRU och European Transport Workers’ Federation (ETF) därför bett Europeiska kommissionen att utrusta medlemsstaterna, operatörerna och förarna med rätt mallar, vägledning och en kalkylator för att möjliggöra tillämpning av utstationering av förares regler om ersättning.

IRU:s EU-chef Raluca Marian sade: ”Arbetsgivare är skyldiga att betala en adekvat ersättning till sina anställda för den tid de arbetar utomlands. Frågan är: hur mycket? För närvarande, i de flesta fall, vet ingen helt säkert.” Arbetsgivare och anställda vänder sig nu till EU-kommissionens ledare för transport och arbetskraft, kommissionsledamöterna Vălean och Schmit för att förtydliga saken och förse medelemsstaterna med de tidigare nämnda hjälpmedlen.

Raluca Marian avslutar: ”Den tidigare kommissionen föreslog regler för mobilitetspaketet. Vi uppmanar den nuvarande kommissionen att, innan deras mandat löper ut, överbrygga klyftan och göra det möjligt för vår sektor att följa reglerna.”

Om artikeln

Publicerad: 2023-11-29 16:06
Kategori: Nyheter
Taggar: EU EU-kommissionen IRU Lönekrav Raluca Marian Utstationerade Förare