E-handelspaketen växer snabbare än e-handelns försäljning

Antalet skickade paket från e-handel till konsument fortsätter att öka under årets tredje kvartal. Totalt ökade paketvolymen med 9,2 procent. Detta trots att försäljningen inom e-handeln minskade. Det visar Transportföretagens Paketindex för tredje kvartalet. Dock var det färre returer under tredje kvartalet.

Under tredje kvartalet skickades 45 miljoner paket från e-handlare till privatpersoner i Sverige. Det är en ökning med 9,2 procent i jämförelse med samma period föregående år. Totalt över året har paketvolymerna ökat med 7,1 procent.

Transportföretagen ser en fortsatt trend där konsumenter väljer att köpa fler men billigare varor, detta i spåren av att många svenskar har en ansträngd ekonomi.
– Nu närmar vi oss flera stora högtider och vi vet därmed att transporterna kommer fortsätta öka, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen.

Det senaste året har e-handelns returer uppmärksammats. Vi publicerade i januari 2022 artikeln ”Den ohållbara returkarusellen” som tar upp bland annat så kallad ”fri frakt” vilket bidrar till en negativ miljöpåverkan i och med fler transporter. Därför kan det ses som positivt att under tredje kvartalet minskade antalet returer med 9,1 procent i jämförelse med föregående år.

Totalt returnerades cirka 5 miljoner e-handelspaket, vilket är det lägst uppmätta antalet returer sedan 2021. Returgraden ligger däremot konstant på runt 11 – 12 procent.
– Vi ser ett förändrat konsumentbeteende där allt fler väljer att handla på nätet. Returer är en naturlig del av handeln, men vi ser positivt på att returerna ser ut att bli färre under 2023. Här är en delförklaring att flera e-handlare har börjat ta betalt för dessa, säger Tina Thorsell i en avslutande kommentar.

Vill du läsa hela Paketindex för tredje kvartalet, finner du den här.

Om artikeln

Publicerad: 2023-11-09 11:00
Kategori: Nyheter
Taggar: E-handel e-handelspaket Fri frakt Miljö Paketindex Returkarusell Transportföretagen