PostNord skriver under för fossilfri leverans

Postnord Sverige har skrivit under en branschöverenskommelse för fossilfri leverans som underlättar för e-handels-konsumenter att välja en leverans med mindre miljöpåverkan. Branschöverenskommelsen innebär att en leverans får kallas fossilfri när den transporteras med fossilfria drivmedel hela vägen från varulager till slutkund.

Konsumenter kan idag mötas av otaliga mer eller mindre sanna påståenden om miljövänliga eller klimatvänliga leveranser. Begreppen är breda och innebörden svåra att förstå.

För att tydliggöra leveransalternativen för slutkonsumenten har Postnord Sverige skrivit på en branschgemensam överenskommelse som definierar begreppet fossilfri leverans samt kräver att andra miljömässiga begrepp som används i e-handelns check-out tas bort.

Med fossilfria leveranser menas att fordonen drivs av el, biodrivmedel eller muskelkraft som till exempel cykel. E-handlare som vill kunna erbjuda ‘fossilfri leverans’ i sin check-out behöver skriva under överenskommelsen och därmed också förbinda sig att ta bort övriga miljöpåståenden. Undantagna tredjepartsmärkningar som är tillåtna att kombineras tillsammans med fossilfri leverans är Svanen, Fair Transport och Bra Miljöval.

Postnord använder huvudsakligen HVO100, biogas och el som fossilfria drivmedel. Vi kör fler och fler paket med fossilfria fordon med målet att alla våra transporter ska köras med fossilfria drivmedel senast 2030. Postnord Sverige äger omkring 6 800 fordon och 1 000 elcyklar och hela flottan ska bli fossilfri.

Det är ett ambitiöst mål och kräver stora investeringar.
– Under förra året har HVO100 stått för nästan hälften av drivmedlet till våra egna fordon, en andel vi successivt vill öka. På längre sikt fokuserar vi på drivmedel med minsta möjliga utsläpp – som förnybar el. Vi investerar huvudsakligen i el- och gasdrivna fordon när vi behöver köpa nya, säger Mathias Krümmel, vd Postnord Sverige.

Om artikeln

Publicerad: 2023-10-02 09:00
Kategori: Nyheter
Taggar: E-handel Fossilfria transporter Klimatmål Miljö PostNord Postnord Sverige