Einrides autonoma fordon förevisades i Helsingborg. Foto: Proffs/arkiv. Einrides autonoma fordon förevisades i Helsingborg. Foto: Proffs/arkiv.

Förslag till förordning om förarlösa fordon

EU beslutade förra sommaren om regler för automatiserade fordon och det är därmed tillåtet att sätta sådana på marknaden. För att underlätta att automatiserade fordon utvecklas och sätts på marknaden i Sverige föreslår regeringen att det införs svenska trafikregler som anger var fordonen får föras.

Automatiserad körning har stor potential att lösa flera problem i transportsystemet.
– Självkörande fordon kan göra transporter effektivare och säkrare. Regeringen vill skapa regler som möjliggör en ordnad och säker introduktion av dessa fordon och jag är angelägen att få ta del av berörda aktörers synpunkter på detta förslag i denna remiss, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD).

I juli 2022 antogs en EU-förordning som innehåller tekniska krav för fordon som är helt automatiserade och som kan föras utan en förare på plats i fordonet. Automatiserade fordon som uppfyller de tekniska kraven kan därmed sättas på marknaden. Hittills har inga sådana fordon typgodkänts i Sverige.

För att underlätta att automatiserade fordon utvecklas och sätts på marknaden i Sverige föreslår regeringen att det införs svenska trafikregler som anger var fordonen får föras. Det finns annars en risk att fordonen förs var som helst. Oklarheter i trafikreglerna kan också medföra att helautomatiserade fordon inte sätts på marknaden i Sverige och att utvecklingen avstannar.

Ett förslag till ny svensk förordning som hanterar detta skickas nu på remiss. Förordningen innebär att de typgodkända automatiserade fordonen bara får framföras inom särskilt utpekade områden eller på särskilda rutter. Trafikverket, eller kommunen om kommunen är väghållare, får besluta om platser och rutter där dessa fordon får föras. Förordningsförslaget innebär också att den som aktiverar det automatiska körsystemet som ska anses som förare av fordonet.

Den nya förordningen föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Om artikeln

Publicerad: 2023-10-06 13:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Andreas Carlsson Autonoma fordon Einride EU Klimatomställning Kristdemokraterna Regeringen