Energimyndigheten backar om miljöinformation

Energimyndigheten har låtit mindre leverantörer slippa att redovisa sina drivmedels klimatpåverkan och ursprung. Gröna Mobilister menar att detta strider såväl mot lagkravet att lämna miljöinformation som mot EU:s förnybarhetsdirektiv. Föreningen har drivit frågan till Förvaltningsrätten. Nu ändrar sig Energimyndigheten.

Sedan den 1 oktober 2021 måste drivmedelsleverantörer lämna miljöinformation om de drivmedel de sålt föregående år, uppdelat per drivmedelsprodukt. Det gäller klimatpåverkan, förnybar andel, råvaror, samt dessa råvarors ursprungsländer. Uppgifterna ska publiceras på leverantörernas webbplatser. På större mackar ska en miljödeklaration med sammanfattande information fästas vid påfyllningsanordningen.

Ända sedan regelverket infördes har Gröna Mobilister och Energimyndigheten haft olika uppfattning om kravet att lämna miljöinformation på webben gäller alla leverantörer, eller endast dem som driver minst en stor mack där de också måste fästa miljödeklarationer vid pump.

Gröna Mobilister har hävdat att kravet på transparens är generellt. Energimyndigheten har hävdat motsatsen. Detta har inneburit att vi konsumenter gått miste om miljöinformation om drivmedel som säljs på hundratals tankstationer.

För att få frågan rättsligt prövad begärde Gröna Mobilister i juni 2023 att Energimyndigheten gör tillsyn av fyra leverantörer som vid denna tidpunkt inte publicerade föreskriven miljöinformation på sina webbplatser. Energimyndigheten vägrade att hörsamma begäran. Gröna Mobilister överklagade detta beslut till Förvaltningsrätten i Linköping (Mål 5382-23).

Energimyndigheten inkom med ett yttrande där den menar att dess beslut att inte utföra tillsyn inte går att överklaga, och att Gröna Mobilister dessutom saknar klagorätt. Gröna Mobilister underkände dessa argument i en skrivelse till rätten. Under denna process har Gröna Mobilister fått värdefull hjälp av Naturskyddsföreningens jurister Josia Hort och Sofi Marklew.

I detta läge väljer Energimyndigheten att backa i sakfrågan. I e-postbrev till Gröna Mobilister skriver myndigheten:

”Med anledning av de frågor som ni lyft gällande miljöinformationen på drivmedelsleverantörers webbplats har vi sett över skrivningarna i drivmedelsförordningen (2011:346). Efter en sammantagen bedömning och givet skrivningen i artikel 30.3 REDII gör vi bedömningen att samtliga drivmedelsleverantörer, se definition i drivmedelslagen (2011:319), vars bränsle levereras till konsument av bolaget eller i senare led ska ha information på sin webbplats enligt § 11 a samt att undantaget i 11 b enbart gäller mindre säljställens skyldighet att informera vid pump enligt 11 a andra stycket 3.”

– Vi är glada att Energimyndigheten nu ställer sig på konsumenternas sida, säger Gröna Mobilisters ordförande Jesper Johansson. Vi är många som vill bidra till omställningen genom att göra hållbara val. Detta förutsätter fritt tillgänglig miljöinformation.

I rättsprocessen mot Energimyndigheten har Gröna Mobilister hänvisat till Århuskonventionen, som bland annat syftar till att säkerställa tillgången till miljöinformation och att utöka möjligheten till rättslig prövning i miljöfrågor.

Gröna Mobilister kommer att driva målet i Förvaltningsrätten vidare. Utfallet avgör om miljöorganisationer kan begära tillsyn av företag som inte ger lagstadgad miljöinformation om sina produkter, eller om den ansvariga myndigheten ”själv styr över när och på vilket sätt myndigheten inleder tillsyn”, vilket Energimyndigheten hävdar. I sådant fall kan företag bryta mot en lagstadgad informationsplikt godtyckligt länge med statsmaktens goda minne.

Läs fler artiklar om Gröna Mobilisters kamp för att miljöinformationen ska gälla alla drivmedelsleverantörer – klicka här!

Om artikeln

Publicerad: 2023-10-12 12:59
Kategori: Nyheter
Taggar: Drivmedel Energimyndigheten Förvaltningsrätten Mdklr Miljöinformation