Bild: Energimyndigheten. Bild: Energimyndigheten.

Elektrifieringen försenas

Elektrifieringen försenas om inte fler väljer arbete inom energibranschen. För att Sverige ska klara elektrifieringen krävs att en rad förutsättningar är på plats. En av de viktigaste är att fler väljer jobb inom energibranschen. I fordonsindustrin ökar efterfrågan på kunskaper kopplade till elfordon och elfordonskomponenter.

Energimyndigheten har identifierat 35 bristyrken som är särskilt viktiga för elektrifieringen. Ingenjör, forskare, vindkrafttekniker och solcellsmontör är exempel på yrken som alla spelar avgörande roller för att elektrifieringen inte ska fördröjas.

Kartläggningen visar ett stort kompetensbehov – från tillståndshantering till byggnation och drift av olika kraftslag, infrastrukturer och industrisatsningar.
– Ska Sverige fortsatt vara ledande i den nödvändiga samhällsomställningen handlar det om ett gemensamt krafttag där samtliga aktörer behöver delta på olika sätt, säger Robert Andrén, Energimyndighetens generaldirektör.

Elektrifieringen förväntas bidra till att nya näringar utvecklas, som skapar behov av nya kompetensprofiler. Energilagring genom vätgas och etablering av storskaliga havsbaserade vindkraftsparker är sådana exempel.

Energimyndigheten samordnar en nationell kraftsamling kring kompetensförsörjning för elektrifieringen. I uppdraget ingår att identifiera hinder för energisektorns kompetensförsörjning samt föreslå åtgärder för att möta kompetensbehoven. Resultaten rapporteras till regeringen i december 2024.

Här skapar elektrifieringen nya jobb
I fordonsindustrin ökar efterfrågan på kunskaper kopplade till elfordon och elfordonskomponenter. Laddinfrastruktur är avgörande för elektrifiering av fordonsflottan. Utbyggnaden av laddinfrastruktur skapar jobb.

Vindkraften förväntas byggas ut kraftigt. Arbetskraft behövs vid etablering, drift, underhåll och utveckling. Arbetstillfällen kopplade till solkraft sker i huvudsak vid etablering av nya anläggningar.

Inga beslut om utbyggnad av kärnkraft är fattade. Det innebär att sysselsättningseffekterna på kort sikt är små. På längre sikt står kärnkraften inför kompetensbehov både vid en potentiell utveckling av nya anläggningar, samt vid drift av befintliga kärnkraftverk.

Om artikeln

Publicerad: 2023-10-11 09:14
Kategori: Nyheter
Taggar: Bristyrken Elektrifiering Ellastbil Energimyndigheten Klimatomställning