Hårda straff i Frankrike för brott mot EU-förordning

Rumäniens nationella förbund för vägtransportörer (UNTRR), har utfärdat ett pressmeddelande där de varnar rumänska transportföretag för hårda franska böter angående förares obligatoriska återvändande till hemmabasen, en förordning som kom med EU:s mobilitetspaket.

Straffet för brott mot förordningen är ett års fängelse och böter på 30 000 euro för företagets chef. UNTRR:s advokat för Frankrike, Smaranda Rugina, har bekräftat att hon har mer än 10 pågående ärenden för denna överträdelse som gäller företag i Rumänien.

UNTRR publicerade varning om de hårda straffen onsdagen den 20 september och tillade att förordningen upprätthålls av DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement), den franska regionala myndigheten med ansvar för miljöskydd, planering och bostäder.

Förarens skyldighet att återvända hem föreskrivs i Förordningen (EG) nr. 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av vissa bestämmelser i sociallagstiftningen på vägtransportområdet, ändrad och kompletterad genom förordning 1054/2020 vid art. 8, skriver Trans.INFO.