Kalmar kommun satsar på förnyelsebara drivmedel till 2030. Foto: Kalmar kommun. Kalmar kommun satsar på förnyelsebara drivmedel till 2030. Foto: Kalmar kommun.

Kalmar fasar ut fossildrivna transporter till 2030

Kalmar har fokus på förnybara drivmedel i kommunens framtida upphandlingar. Kalmar kommun vill att framtida upphandlade entreprenörer ska köra fossilbränslefritt. Just nu undersöker kommunen entreprenörernas förutsättningar att kunna klara av högre krav i upphandlingar.

Miljöstrateg på Kalmar kommun är Elvira Laneborg och hon säger att de vet att de måste flytta sig bort från det de fossila energikällorna i alla sammanhang.

Undersökningen som i dagarna har gått ut handlar om hur företagens möjligheter ser ut att köra fordon och arbetsmaskiner med förnybara drivmedel som el, vätgas, biogas, etanol (E85 eller ED95) eller biodiesel (HVO100, RME100).

Svaren hjälper kommunen att kunna sätta rätt nivå på kraven som kommer att ställas i kommande upphandlingar.
– Först behöver vi få en bild över nuläget för att sedan i dialog hitta öppningar och ta de viktiga kliven framåt. Skattemedel ska bidra till en hållbar utveckling och framtid, säger Elvira Laneborg.

Kommunen planerar att införa krav på fossilbränslefria transporter i olika etapper. I det första steget gäller kraven transporter för personbil, lätt lastbil och tung lastbil och 2030 ska alla fordon vara fossilbränslefria, det vill säga även arbetsmaskiner.

Vi kontaktar huvudprojektledare Mattias Andersson på Kalmar kommun för att fråga om kommunen i sina framtida upphandlingar tar höjd för att det kan bli dyrare om företag ska investera i exempelvis elfordon.
– Vi vill helst undvika att upphandlingarna blir dyrare. Just därför har vi gått ut med undersökningen för att stämma av med företagen som berörs. Det är viktigt att få veta hur mycket de klarar, säger Andersson.

Det handlar inte endast om elektrifiering utan även om exempelvis HVO och andra förnyelsebara drivmedelsalternativ.
– Vi kan inte kräva för mycket för då kan vi hamna i en situation där vi inte får in några anbud, säger Andersson.

Samtidigt har kokmmunen uppdraget att man ska satsa på förnyelsebara drivmedel till 2030. Men den som behöver beställa ett fordon med ny teknik, till exempel en ellastbil, kan få vänta ganska länge på sitt fordon varför sju år är en relativt kort tid, hur tänker ni där?
– Därför är det viktigt att vi så snart som möjligt får in svaren i undersökningen, avslutar Mattias Andersson.

Ta del av undersökningen genom att logga in på Tendsign.

Om artikeln

Publicerad: 2023-08-24 14:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Biogaslastbil CO2 Ellastbil Förnyelsebara Drivmedel Fossilfria Drivmedel HVO Kalmar Kommun Klimatomställning Miljö Tendsign