Lars Strömgren (MP), trafikborgarråd Stockholms stad vill avlasta Polisen genom att låta p-vakter kontrollera efterlevnaden av miljözonsreglerna. Lars Strömgren (MP), trafikborgarråd Stockholms stad vill avlasta Polisen genom att låta p-vakter kontrollera efterlevnaden av miljözonsreglerna.

Stockholm vill bötfälla bensin- och dieselfordon

Stockholm och Göteborg ska införa miljözoner som begränsar bensin- och dieselbilar i städernas centrum. Nu vill Stockholm att kommunernas p-vakter ska få bötfälla de förare som bryter mot reglerna. Syftet är att stärka efterlevnaden och avlasta Polisen. Vi ställer frågan om vem som ska kontrollera yrkestrafiken i området eftersom det förekommer att AdBlue-installationen kopplas förbi.

Sveriges två största städer har växlat upp arbetet mot luftföroreningar. Stockholm har beslutat att införa miljözonklass 3 i stadsdelen Gamla stan och ett område i city. I Göteborg planeras en likadan zon innanför Vallgraven i stadskärnan. Miljözon klass 3 tillåter som huvudregel bara elbilar och utsläppssnåla gasbilar.

Införandet av den strängaste miljözonsklassen 3 har fått Transportföretagen att reagera. Klassningen innebär att endast el-, gas- och bränslecellsfordon få köra där och det ska gälla redan från 2024. ”Det är en oerhört tight tidsplan”, säger Anders Josephsson, näringspolitisk expert på Transportföretagen.

Den nya politiska ledningen för Stockholms stad, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har höga klimatambitioner. Personbilismen ska minska med 30 procent till 2030 och koldioxidutsläppen ska minska med 80 procent. Dessutom ska stockholmarnas konsumtionsbaserade utsläpp halveras, även det till 2030.

Men redan från och med 2024 vill de införa den strängaste miljözonen, klass 3 i Gamla stan och ett område i city. Det är i dagsläget oklart vilka områden förutom Gamla stan som kommer att beröras. Förvaltningen tittar för närvarande på vilka delar av city som ska omfattas av miljözon 3 och ska lämna sitt förslag i slutet av året. Tanken är att miljözonen ska införas stegvis från och med nästa år 2024 och vara fullt genomförd 2026.

Hur detta kommer att påverka lastbilstrafiken, i huvudsak lätta lastbilar och distributionslastbilar såväl lätta som tunga, som i dag trafikerar de områden som berörs, återstår att se.

Det är en förordning som bestämmer vilka lastbilar som får köra i miljözonerna och därmed inget som kan påverkas.

Även om inte politikerna bestämmer reglerna för de olika miljözonerna, påverkas transporterna av ett beslut om miljözonklass 3 vilket berör de för företagen viktiga godsleveranserna i området.

Idén att låta p-vakter övervaka miljözoner framfördes redan 2019 av Transportstyrelsen. Därför finns det idag ett färdigt förslag till förändring av trafikförordningen som regeringen skulle kunna verkställa. Lars Strömgren (MP) har goda förhoppningar om att kunna väcka nytt intresse för förslaget hos regeringen.
– Jag tror att alla partier ser att Polisen har ont om resurser. Från Stockholms sida vill vi att Polisen ska ha så bra förutsättningar som möjligt att prioritera den grova brottsligheten. Här tror jag att regeringen och Stockholms politiker är helt överens, säger Lars Strömgren, trafikborgarråd Stockholms stad.

Vi lyfter frågan om trafikpolisens kompetens – och i allra högsta grad p-vakternas dito – att kontrollera fordon som går i kommersiell trafik, lätta som tunga och att det inte är helt ovanligt att AdBlue-installationerna kopplas förbi. Sådana kontroller utförs av yrkestrafikgruppernas bilinspektörer då dessa har utbildning för detta.

Svaret vi får på denna tanke är att det främst är personbilsförare som bryter mot regelverket som är i fokus.

Om artikeln

Publicerad: 2023-06-05 13:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Adblue Bilinspektör Miljöklasszon 3 Miljöpartiet Polis Stockholms stad Transportföretagen Vänsterpartiet