Skadeståndskrav

Listar alla artiklar taggade med: Skadeståndskrav

Stort skadestånd inför Tratons förvärv av amerikanska Navistar

Navistar, som tillverkar lastbilsfabrikatet International i USA, har just ingått en förlikning om att betala 50 miljoner dollar i skadestånd till den amerikanska krigsmakten. Navistar betalar utan att medge någon skuld.

Dåliga vägar inte Trafikverkets ansvar

Ett av mina medlemsföretag drabbades i våras av skada på sitt släp i samband med att ekipaget passerar ett brunnslock.
Fordonets tyngd (Tung lastbil med släp) i kombination med ett skadat/slitet brunnslock i vägbanan resulterar att brunnslocket hoppar upp och slår sönder däck, fälg och bromsok. Skadan är relativt kostsam att åtgärda och därför anmäls detta till Trafikverket för ersättningsanspråk.