Foto: Proffs/arkiv. Foto: Proffs/arkiv.

Bosniska åkerier förlorar arbetskraft till EU-länder

En åkeriförening i Bosnien Hercegovina hävdar att 6 500 förare har lämnat landet under de senaste fyra åren. Det är införandet av nya EU-regler, inte minst mobilitetspaketet och bland annat digitala körkort som kan få många fler förare att bege sig utomlands för att arbeta någon annanstans i Europa. Lösningen man ser är att sänka förarnas sociala avgifter.

I samband med att den fria rörligheten ökade inom EU och fler länder blev del av EU, har konkurrensen inom transportindustrin börjat halta då det finns länder som har påtagligt lägre omkostnader för att bedriva sin verksamhet.

Som medlem i EU måste man emellertid också följa de regelverk som skapas inom unionen. Införandet av mobilitetspaketet har gjort detta tydligt vilket exempelvis Rumäniens åkerier beklagat sig över.

Bosnien Hercegovina beviljades 2022 status som kandidatland till EU på villkor att landet vidtar de rekommenderade åtgärderna för att stärka rättsstatsprincipen, kampen mot korruption och organiserad brottslighet, migrationshantering och grundläggande rättigheter.

Trots att man ännu inte är medlem i EU påverkas deras situation av beslut fattade i EU, exempelvis digitala körkort. Som medlemmar i EU väntar även hela mobilitetspaketet och miljökraven.

Larmet om företeelsen slogs av Nikola Grbić från föreningen för interna och internationella transporter för Republika Srpska, som talade med det bosniska mediet BHRT. Han säger att införandet av unika digitala körkort för alla EU:s medlemsländer kommer att göra det mycket lättare att byta till ett körkort i ett annat land. Ett exempel är Tyskland där körkort från Bosnien och Hercegovina snart kommer att accepteras.

Nikola Grbić säger till BHRT att han inte är optimistisk: ”Om trenden fortsätter, kommer vi inom mycket kort tid att stå utan yrkesförare eller förare av persontransporter. Detta kommer att leda till en riktigt svår och svår situation. Det svårt redan som det är i dag.”

Anledningen till att förare lämnar landet finner vi i ett uttalande av Safudin Čengić som representerar transportsektorn i handelskammaren i Federation of Bosnien Hercegovina när han pekade på att ”lönerna i länder som Tyskland är mycket överlägsna vad som erbjuds i Bosnien Hercegovina”.

Lösningen Čengić ser är dock inte att höja förarnas löner. Han menar att det enda sättet att minska företeelsen är att sänka de sociala avgifterna förarna betalar och på så sätt förbättra deras inkomst. ”Jag är säker på att 95 procent av förarna hellre vill bo i sin hemstad och vara med sin familj”, säger han.

Fortsätter förare att lämna Bosnien Hercegovina betyder det att man måste hämta förare från andra länder. BHRT-rapporten slår alltså fast att det nästan är oundvikligt att landet kommer att behöva utfärda fler arbetstillstånd till transportindustrin för att möjliggöra rekrytering av personal från utlandet, skriver Trans.info.

Om artikeln

Publicerad: 2023-06-12 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Bosnien & Hercegovina Chaufförsbrist Digitala Körkort EU Mobilitetspaketet Sociala Avgifter