- Sänkt reduktionsplikt kräver mer elektrifiering, säger Marcus Dahlsten, vd på Transportföretagen. Foto: Transportföretagen. - Sänkt reduktionsplikt kräver mer elektrifiering, säger Marcus Dahlsten, vd på Transportföretagen. Foto: Transportföretagen.

Sänkt reduktionsplikt kräver kraftigt ökad elektrifiering

Igår presenterade regeringen förslaget om förändring av reduktionsplikten, den lag som tvingar företag som säljer bensin och diesel att minska utsläppen av växthusgaser. Transportföretagens vd Marcus Dahlsten är kritisk.

Regeringens förslag innebär i korthet att reduktionsplikten sänks till 6 procent för både bensin och diesel nästa år.

Transportföretagen har sett med oro på utvecklingen och har länge efterfrågat en broms och nystart av reduktionsplikten.

Transportföretagen anser att en förändring är helt nödvändig, men anser också att regeringen går för långt med en så stor sänkning.
– Vi anser också att det är anmärkningsvärt att regeringen inte signalerar hur utvecklingen ska se ut efter mandatperioden. I en så viktig fråga som den gröna omställningen behöver transportsektorn tydliga och långsiktiga spelregler, säger Transportföretagens vd Marcus Dahlsten.

I sina samtal med regeringen har Transportföretagen presenterat beräkningar av vilka nivåer som krävs för att i första hand Sverige ska klara sina krav och åtaganden gentemot EU.
– Beräkningarna visar att regeringen kunde ha återgått till de nivåer som gällde när reduktionsplikten infördes och att en framtida utvecklingen mer tar hänsyn till verkliga förutsättningarna för exempelvis utbudet av biobränsle, säger Dahlsten.

Transportsektorn är mitt uppe i omställningen och är dedikerad att nå de gemensamt nationella uppställda målen till år 2045 och de klimatmålen från EU.
– Biodrivmedel kommer att spela en roll i omställningen, men givet den relativt låga nivån reduktionsplikten som regeringen presenterar idag finns det ännu starkare skäl att ytterligare snabba på elektrifieringen, säger Dahlsten.

Ska transportsektorn klara av den gröna omställningen och bibehålla sin konkurrenskraft, måste regeringen nu presentera inköpsstöd för elektriska tunga och lätta lastbilar och laddinfrastruktur.
– Utöver detta måste elproduktionen öka och elnäten stärkas och byggas ut, avslutar Marcus Dahlsten.

Transportföretagens rapport kan du läsa här.

Om artikeln

Publicerad: 2023-05-08 13:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Elektrifiering Klimatomställning Marcus Dahlsten Reduktionsplikt Transportföretagen Transportsektorn