Foto: Goodyear/Proffs arkiv. Foto: Goodyear/Proffs arkiv.

Goodyear: ”Hållbarhet prioriterat bland åkerier”

Goodyear Sustainable Reality Survey visar att hållbarhet fortfarande är prioriterat bland åkerier. Resultaten av förtagets årliga undersökning Sustainable Reality Survey bygger på att man frågat mer än 1 400 åkerier från 33 europeiska länder om deras hållbarhetsarbete, mål och strategier. Flera åkerier från Sverige och Danmark deltog i undersökningen.

De viktigaste resultaten är:
Majoriteten av åkerierna har tydligt definierat hållbarhetsmål och åtgärder.
Kunskapen om miljölagstiftning fortsätter att öka i hela Europa.
Däck spelar en nyckelroll för att minska åkeriernas koldioxidutsläpp.

En överväldigande majoritet, 74 %, av de svenska och danska svaren lyfte fram hållbarhet som mycket viktigt eller viktigt för deras företag. En majoritet, 68 % av de svarande svenska och danska åkerierna har också definierade hållbarhetsmål och 19 % svarade att de skulle sätta mål och mätningar på plats under de kommande 12 månaderna.

Undersökningen registrerade också en ökning med 28 % av åkerier i 33 länder i Europa som sa att hållbarhetsåtgärder inte bara är bra för miljöarbetet, utan också en drivkraft för lönsamhet. Undersökningsresultaten indikerar att branschen är positionerad som kunnig och redo att ta steg framåt för att öka effektiviteten.

Bland de åkerier som deltog i undersökningen från Sverige och Danmark sade 71 % att bränslesnåla däck är en del av deras lösning följt av utbyggnaden av effektivare fordon. Därför ser de däck som den viktigaste överförbara komponenten. Rullmotståndet spelar en viktig roll för ett fordons totala effektivitet.

Tidigare har åkerier tvingats välja mellan hållbarhet, grepp, bränsleeffektivitet och körsträcka, men den senaste Goodyear-tekniken menar företaget eliminerar sådana kompromisser.

Att exempelvis utrusta ett åkeri med Goodyears Fuelmax Endurance-sortiment kan resultera 2 % lägre CO2-utsläpp, vilket motsvarar en besparing på 40 000 liter bränsle per år för ett åkeri med 100 fordon , detta enligt Goodyear.

Om man tittar på alla 33 länder som deltog i undersökningen, har kunskapen om miljölagstiftning inom länder förbättrats sedan 2021 års undersökning. 90 % av de deltagande åkerierna i Sverige och Danmark sade att de var bekanta med lagstiftning som gäller för deras lokala transportmarknad, vilket innebär att åkerierna har en mycket starkare strategisk position för att fatta beslut baserade på statliga lagar. Det tyder också på att åkerierna aktivt bidrar till ländernas hållbarhetsåtgärder.

Kostnads- och komplexitetsbarriärer kvarstår för många operatörer och även om den övergripande bilden är positiv, finns det fortfarande flera viktiga hinder för att implementera hållbara lösningar.

Undersökningen fann att direktkostnaden för närvarande inte motiverar den framtida avkastningen på investeringen. 61 % av de deltagande åkerierna i Sverige och Danmark identifierade kostnaden som det viktigaste hindret för vissa lösningar. Detta stöds av 55 % av svaren som nämner ekonomiska incitament som den näst mest effektiva uppmuntran för att förbättra hållbarheten, vilket bekräftar att åkerierna känner en påverkan av den nuvarande ekonomiska miljön.

Den mest effektiva uppmuntran är dock den ökade efterfrågan från kunder, som 61 % av deltagarna nämnde. Samtidigt förblir komplexiteten i samband med att installera verktyg som hjälper till att mäta och minska miljöpåverkan utom räckhåll för många små och medelstora åkerier. Svaret på utmaningarna som lyfts fram i undersökningen är Goodyear Total Mobility, ett integrerat erbjudande för åkeriledning som sammanför lastbilsdäck, lösningar och tjänster som stödjer samma mål: att minska avbrott och förbättra effektiviteten, hjälpa till att minska bränslekostnaderna och uppfylla målen för koldioxidutsläpp.

 

Om artikeln

Publicerad: 2023-05-05 09:02
Kategori: Nyheter
Taggar: CO2 CO2-utsläpp Goodyear Hållbarhet Lastbilsdäck Sustainable Reality Survey