Foto: Genre/Getty Images. Foto: Genre/Getty Images.

Europadagen – med fokus på kompetent arbetskraft

The European Year of Skills (Det europeiska året för kompetens) öppnar möjligheter för att öka ansträngningarna för att minska bristen på buss- och lastbilschaufförer. Bland annat ses det som viktigt att underlätta godkännandet av den kompetens förare från tredje land har.

Fokuset för Europadagen i år är att omskola, utbilda och höja kompetensen hos unga och arbetskraft från länder utanför EU. Det är ett svar på EU:s brist på kompetenta arbetskraft.

Inom vägtransportsektorn saknar Europa cirka 600 000 buss- och lastbilschaufförer. Siffran förväntas nå nästan 2 miljoner år 2026 om nuvarande trend fortsätter.

Raluca Marian, IRU Director EU Advocacy, sade: ”Vi kunde inte hålla med mer om målen för det europeiska året för kompetens. Timingen speglar verkligheten – brist på kvalificerad arbetskraft. När det gäller vår bransch, brist på buss- och lastbilschaufförer.”

Marian fortsätter med att EU måste främja om- och kompetensutveckling för att öka företagens konkurrenskraft och förverkliga de digitala och gröna omställningarna. Som föreslagits av EU måste ett särskilt fokus läggas på att engagera fler människor, särskilt kvinnor och ungdomar, på arbetsmarknaden.

Den pågående digitala revolutionen och automationsrevolutionen är en idealisk möjlighet för vägtransportsektorn att förbättra sin attraktionskraft bland europeiska ungdomar. Det är också en chans att lansera en branschomfattande satsning på kompetenshöjning för att möta nuvarande och framtida efterfrågan.

Alla fyra målen för det europeiska året för färdigheter är relaterade till den pågående översynen av EU:s körkortsdirektiv. Oavsett om det handlar om utbildningsinvesteringar, matchning av möjligheter och färdigheter eller attrahera yrkesverksamma utanför EU, kan EU:s myndigheter agera just nu, menar Raluca Marian. EU-kommissionen pekar på att den gröna omställningen kan skapa upp till 1 miljon ytterligare jobb i EU till 2030.

En annan viktig ambition med årets Europadag är att underlätta erkännandet av kvalifikationer över gränserna och attrahera kvalificerad arbetskraft utanför EU. ”Revideringen av EU:s körkortsdirektiv erbjuder en möjlighet att upprätta den lagstiftning som krävs för europeiska företag för att attrahera kvalificerad utländsk arbetskraft för att möta efterfrågan”, säger Raluca Marian.

IRU efterlyser en översyn av direktivet för att skapa ett genuint EU-ramverk för att attrahera, utbilda och utbyta körkort och certifikat från tredje länder för yrkeskompetens samtidigt som man säkerställer respekt för tredjelandsförares rättigheter. ”EU-lagstiftarna har flera vägar till sitt förfogande för att ta itu med Europas brist på kvalificerad arbetskraft. Vi ser fram emot att intensifiera vårt arbete med EU, medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter för att maximera potentialen för det europeiska året för färdigheter”, avslutar Raluca Marian.

Om artikeln

Publicerad: 2023-05-10 14:51
Kategori: Nyheter
Taggar: Chaufförsbrist EU Europadagen Kommissionen Kompetent Arbetskraft Körkortsdirektiv Raluca Marian Tredjelandsförare