Godsterminalerna i Göteborgs hamns ytterhamnar. Bild: Göteborgs Hamn AB. Godsterminalerna i Göteborgs hamns ytterhamnar. Bild: Göteborgs Hamn AB.

Ökande containervolymer i Göteborg trots minskad import

Under 2022 ökade godsvolymerna i Göteborgs hamn trots det globala transportsystemets ansträngda läge. Hamnen lyckades också ta marknadsandelar både i Sverige och Europa. När det första kvartalet för 2023 summeras i Göteborgs hamn konstateras att hamnen fortsätter att öka i flera segment medan en viss avmattning syns i andra.

Positiva nyheter för åkerier som utför containertransporter i Göteborgsområdet eftersom över hälften av Sveriges containertransporter hanteras över Göteborgs hamns kajer varav merparten av dessa i APM Terminals containerterminal.

Totalt hanterades 225 000 TEU (en TEU motsvarar en tjugofotscontainer) i hamnen under första kvartalet 2023 vilket är en ökning med 6 procent. Ökningen tillräknas Sveriges starka exportindustri, men samtidigt föll importvolymerna med närmare 20 procent.

På fordonssidan ökade hamnens hanterade volym med 4 procent under första kvartalet 2023. Den svenska nybilsförsäljningen har avstannat rejält, men eftersläpning av leveranser av importbilar till följd av tidigare komponentbrist i tillverkningsledet, gör att volymerna hålls uppe på importsidan samtidigt som Volvo Cars export är fortsatt hög via hamnen. Göteborgs hamn har också tagit marknadsandelar av andra nordeuropeiska fordonshubbar som fortsatt dras med kapacitetsbrist och störningar.

Den intraeuropeiska rorotrafiken minskade med 5 procent jämfört med 2022 års förhållandevis höga nivå. 141 000 hanterade roroenheter för 2023 är alltjämt 1000 enheter fler än vad som hanterades under motsvarande period 2021.

Hanteringen av energiprodukter minskade med 12 procent under det gångna kvartalet. Hög fyllnadsgrad av bränslelagrena i Europa innebar en tillfälligt minskad efterfrågan, vilket minskat utlastningen från hamnen.

Vd Elvir Dzanics kommenterar avslutningsvis: ”Vi är i en osäker tid och fortsätter att arbeta hårt med vår kostnadskontroll. Vi är ödmjuka inför situationen, men den förändrar inte vår riktning framåt. Vi fortsätter satsa offensivt i grön hamnlogistik där elektrifiering, alternativa bränslen för sjöfarten såväl som effektivisering genom digitalisering är några av nycklarna för att ytterligare stärka hamnens- och svensk industris konkurrenskraft.”

Om artikeln

Publicerad: 2023-04-25 09:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Åkeri CO2 Containertransport Elvir Danics Fordonstransport Godstransport Göteborgs hamn Klimatmål Sjötransport