Införandet av mobilitetspaketets olika delar påverkar i allt högre grad den litauiska åkerinäringen. Införandet av mobilitetspaketets olika delar påverkar i allt högre grad den litauiska åkerinäringen.

8 300 litauiska lastbilar registrerade i andra EU-länder

En ny undersökning visar att trenden med att litauiska åkerier registrerar fler fordon utomlands har fortsatt. Enligt undersökningen, som utfördes av TTLA, har litauiska åkerier registrerat cirka 8 300 fordon i andra EU-länder. Undersökningen visar också stora kostnadsökningar för litauiska åkerier till följd av mobilitetspaketet.

Undersökningen och dess resultat beskrivs i en rapport av Artur Lysionok för Trans.info:s litauiskspråkiga service.

Undersökningen är från mars 2023 och konstaterar att 9 av 10 litauiska transportföretag har ställts inför ökade kostnader på grund av mobilitetspaketets regler vilket bland annat innebär att förare och fordon med vissa perioder ska återvända till hemmabasen.

Dessutom sade över en tredjedel av åkerierna som svarade på undersökningen, att deras företagskostnader hade ökat med upp till 15 procent som ett resultat av mobilitetspaketet. Mer än hälften sade att ökningen varit större än så.

För att minska dessa kostnader har vägtransportföretag från Litauen aktivt etablerat filialer i andra EU-länder. TTLA-undersökningen visade att litauiska åkerier hade registrerat cirka 8 300 tunga lastbilar i andra EU-länder.

Som har varit fallet tidigare år är Polen och Tyskland de absolut populäraste alternativen. De näst vanligaste alternativen är Nederländerna och Danmark.

Enligt TTLA innebär mobilitetspaketets regler också att litauiska åkerier behöver fler fordon i sina flottor. Detta har resulterat i att 80 procent av vägtransportföretagen investerar i ytterligare lastbilar.

TTLA hävdar också att mobilitetspaketet också har haft en negativ inverkan på förarbristen: ”Alla företag som deltog i undersökningen angav att de på grund av uppfyllandet av skyldigheterna i mobilitetspaketet, mötte ytterligare brist på förare. Enligt IRU nådde antalet lediga jobb för förare i EU i slutet av 2022 500 000.”

Linava, en annan stor litauisk vägtransportförening, tillägger att mer än 800 transport- och logistikföretag från Litauen etablerade enheter utomlands 2022, skriver Trans.info.