Foto: Svebio Foto: Svebio

Svebio avvisar EU-kommissionens förslag om Euro 7

Svebio säger nej till att genomföra EU-kommissionens förslag till nya skärpta regler för fordon och motorer (Euro 7). De befintliga reglerna i Euro 6 ger redan mycket låga utsläpp och en ytterligare skärpning kommer bara att ge marginella förbättringar av luftkvalitén, skriver Svebio i ett pressmeddelande.

– Regelverket kommer att bli mycket kostsamt till mycket liten miljö- och klimatnytta. Det hotar att bli ytterligare en spik i kistan för miljövänliga bilar, bussar och lastbilar som går på förnybara drivmedel, tillsammans med det EU-förslag som hotar att förbjuda alla nya bilar som drivs med biogas, biodiesel, etanol och e-bränslen från 2035. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, Svenska bioenergiföreningen.

Så här sammanfattar Svebio sina ståndpunkter i ett remissyttrande som avlämnats till klimat- och näringslivsdepartementet:

  • Förslaget om Euro 7 bör inte genomföras enligt förslaget. Utsläppsreduktionen blir mycket liten och kraven leder till dyra utvecklingskostnader till ingen klimatnytta och liten miljönytta.
  • Fördyringen kan göra det närmast omöjligt att utveckla nästa generations fordon med förbränningsmotor i Europa, till skada för en kostnadseffektiv klimatpolitik och för europeisk bilindustri på världsmarknaden.
  • Politiken bör istället inriktas på att få bort äldre, främst dieseldrivna fordon med höga utsläpp och att reducera partikelutsläppen från däck, asfalt och bromsar, som idag står för 95 procent av partikelutsläppen från vägtrafik
  • Förslaget saknar klimatprofil genom att det inte adresserar fördelarna med fordon som kan drivas med biodrivmedel.
  • Svebio varnar för EU:s ensidiga fokus på elektrifiering av transporter. Styrmedlen måste vara teknikneutrala och det är ställt utom allt tvivel att en kombination av elektrifiering och förnybara drivmedel i förbränningsmotorer ger den bästa och mest kostnadseffektiva klimatnyttan.

Läs fler artiklar om Euro 7klicka här!

Om artikeln

Publicerad: 2023-03-15 15:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Elektrifiering EU EU-kommissionen Euro 7 Miljö Svebio