Bildcollage: Transportföretagen Bildcollage: Transportföretagen

Miljardsmäll för transportsektorn efter beslut i EU-domstolen

Sveriges skattebefrielse för biogas rivs nu upp efter en dom i EU-domstolen. Det innebär att transportföretag får en prischock på 10 kr milen om de använder biogas som drivmedel. För företag kan det innebära en extra kostnad på över 30 miljoner kr per år och är ett hårt slag för den gröna omställningen. Det säger Transportföretagen i en kommentar.
Marcus Dahlsten, vd på Transportföretagen. Foto: Transportföretagen

Sommaren 2020 godkände EU-kommissionen en tioårig förlängning av Sveriges skattebefrielse för biogas. Det tyska biogasföretaget Landwärme överklagade dock beslutet till EU-tribunalen eftersom de anser att stödet är en överkompensation som leder till en snedvridning på marknaden och påverkar konkurrensen. Detta eftersom biogasproducenter ökar sin export till Sverige för att dra nytta av skattebefrielserna.

EU-kommissionen ville att Landwärmes talan skulle ogillas. Även den svenska regeringen intervenerade. Men när domen föll den 21 december gav domstolen företaget rätt eftersom den ansåg att EU-kommissionen inte utrett stödets konsekvenser tillräckligt noga.

Under måndagen kom beskedet att varken den svenska regeringen eller EU-kommissionen har valt att överklaga beslutet som vann laga kraft i lördags. Beslutet om skattebefrielse ligger nu hos Skatteverket. Tidigare har Skatteverket årligen beviljat avdrag eller återbetalning till cirka 700 företag, med drygt 1,5 miljarder kronor.

Och som om inte det vore nog kan det bli aktuellt för Skatteverket att återkräva de runt tre miljarder kronor i statsstöd som betalats ut sedan 2020.

– Det här är ett hårt slag för transportsektorn och de företag som väljer att gå före i den gröna omställningen genom att använda sig av biogas. Vi ser att det kan innebära kostnadsökningar på upp till 30 miljoner kronor för ett åkeri med 150 biogaslastbilar. Transportsektorn är en lågmarginalbransch och det slår undan benen på företagen som kämpar i den gröna omställningens framkant, säger Marcus Dahlsten, vd på Transportföretagen.

Den svenska regeringen har skickat ett brev till EU-kommissionen för att understryka stödets betydelse för branschen och den gröna omställningen. De kommer ha en löpande dialog för att få ett fortsatt godkännande av skattebefrielsen. Processen innebär däremot en stor osäkerhet för transportsektorn och de långsiktiga förutsättningarna för den gröna omställningen.

– Transportsektorn har tagit ett stort ansvar i den gröna omställningen. Vi fick i februari lugnande besked av Elisabeth Svantesson att regeringen jobbade för att skattebefrielsen skulle vara kvar. Men gårdagens besked är inte lugnande och väcker fler frågor än svar. Nu måste regeringen presentera andra ersättningssystem för den offensiva gröna omställningen inom transportsektorn, säger Marcus Dahlsten i en avslutande kommentar.

Om artikeln

Publicerad: 2023-03-07 07:19
Kategori: Nyheter
Taggar: Biogas Bränsleskatter Ekonomi EU Transportföretagen