Transportstyrelsen ska se över förarutbildningen

Regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att se över förarutbildningen för B-körkort för att bidra till ett enkelt och ändamålsenligt förarutbildningssystem. Bland annat ska Transportstyrelsen överväga vilka åtgärder som krävs för att körkortsaspiranterna ska komma bättre förberedda till teori- och körprovet.

Dagens förarutbildningssystem har många år på nacken.
– Det är dags att se över vilka förbättringar som kan göras. Vi vill se körkortsaspiranter som kommer väl förberedda och klarar förarprovet på första försöket, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD).

Trafikverket och Transportstyrelsen har i en tidigare rapport identifierat ett antal områden där förarutbildningen skulle kunna förändras och förbättras för att bland annat skapa trafiksäkra förare och körkortsaspiranter som är bättre förberedda för proven.

Andelen godkända förarprov har sjunkit under många år och om körkortsaspiranterna klarade proven på första försöket skulle det kunna leda till lägre kostnader för Trafikverket och minskade köer till proven. Färre omprov skulle även minska kostnaderna för den enskilde.

Regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att göra en generell översyn av förarutbildnings-systemet och föreslå nödvändiga lagändringar. Översynen ska bidra till ett enkelt och ändamålsenligt förarutbildningssystem. Transportstyrelsen ska också överväga hur utbildningssystemet kan anpassas till ny teknik som nya förarstödssystem och den ökade användningen av elbilar.

Transportstyrelsen ska senast den 15 september 2024 redovisa uppdraget till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Om artikeln

Publicerad: 2023-02-24 10:30
Kategori: Nyheter
Taggar: B-körkort Förarprov Förarutbildning Körkort Regeringen Trafikverket Transportstyrelsen