Vlantana Norge AS likvideras

"Vi ber om ursäkt"

Bolagsstämman i Vlantana Norge AS har beslutat att Vlantana Norge kommer att upphöra med verksamhet från och med den 1 mars.

Efter att ha utvärderat de utmaningar företaget genomgått nyligen, har bolagsstämman i Vlantana Norge AS tvingats fatta beslutet att genomföra en kontrollerad likvidation av företaget.

Från och med den 20 mars 2021 kommer företaget att ha uppfyllt alla sina kontrakt och finansiella skyldigheter till sina kunder och leverantörer. Därefter påbörjas likvidationen.

I mars kommer de återstående tio transporttillstånden att återlämnas till Statens vegvesen. 75 tillstånd har redan skickats in.

Efter att myndigheterna ställde ett antal krav på Vlantana Norge under hösten, har företaget arbetat intensivt för att uppfylla dessa. Alla anställda har fått justerad och retroaktiv ersättning samt funnit nya anställningar i Litauen.

Vlantana Norge anser att de nu uppfyller alla krav för fortsatt drift, men situationen har lett till att Vlantana Norge tappat viktiga kontrakt. Detta gör det omöjligt för dem att fortsätta driften på ett bra sätt.

Kungörelsen sändes till Proffs redaktion med orden: ”Vi ber om ursäkt, men detta är sant.” Vi kan konstatera att förtroendekapitalet i nuläget är förbrukat.

Om artikeln

Publicerad: 2020-02-18 10:01
Kategori: Nyheter
Taggar: ADR-transport Litauen Vlantana Norge