Höga böter efter att anställd dödats av glas som fallit från lastbilen

I Sverige konstateras det att dödsfall på arbetsplatser sällan leder till påföljder. I Storbritannien ter det sig annorlunda. Två företag har bötfällts och en vd dömdes till villkorligt fängelsestraff efter att en arbetare dog när 17 glasrutor föll från en lastbil på den anställde.

Chauffören fick dödliga klämskador när glaset föll över honom. Glaset föll först mot hans ben och slog honom mot baksidan av lastbilen där han föll till marken och dödades sedan när cirka 17 glasrutor föll ovanpå honom.

En gemensam utredning av Health and Safety Executive (HSE) och West Midlands Police fann att lossningen inte var korrekt planerad, övervakad eller utförd på ett säkert sätt. De åtalade hade underlåtit att bedöma risken för att arbetare skulle falla från lastbilen och risken för att stora och osäkrade föremål skulle falla från lastbilen på arbetarna under lossning.

HSE sade att oerfarna arbetare, några av dem bara 17 år gamla, arbetade under farliga förhållanden utan övervakning, otillräcklig utrustning och utan någon planering eller riskbedömning på plats.

Evergreen Construction (UK) ansågs vara huvudentreprenör, men hade misslyckades med att vidta åtgärder för att garantera arbetarnas säkerhet. Beställaren, Leyton Homes (Perry Barr), tidigare känd som Hilux Developments Birmingham och Fast Item Residential, hade anlitat sin egen entreprenör för att ordna leverans och lossning av flera tunga föremål inklusive glaset.

HSE sade att huvudentreprenören var på plats, men underlät att göra något för att säkerställa att lossningen utfördes korrekt.

Leyton Homes bötfälldes med motsvarande 1 274 340 svenska kronor och dömdes att betala motsvarande 702 017 svenska kronor i kostnader vid Birmingham Crown Court den 20 januari. Evergreen Construction bötfälldes med motsvarande 1 465 146 svenska kronor och motsvarande 669 852 svenska kronor i kostnader.

Leytons vd befanns skyldig till brott mot lagen om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och dömdes till nio månaders fängelse, villkorlig i två år och att betala dömdes att betala motsvarande 728 709 svenska kronor i kostnader.

HSE-inspektör Edward Fryer sade: ”Det här ärendet belyser vikten av att använda sig av kompetenta entreprenörer och se till att roller och ansvar är tydligt definierade.” Ledningsarrangemangen måste vara tydliga mellan beställare, entreprenörer och huvudentreprenörer så att hälso- och säkerhetsarrangemang kan planeras, samordnas och implementeras ordentligt, fortsätter han.

Alla parter är skyldiga att se till att säkerhetsarrangemang är på plats och följs. Detta var en incident som helt kunde förhindras som ledde till att chauffören dog under tragiska omständigheter”, avslutar Edward Fryer i Motor Transport.

Om artikeln

Publicerad: 2023-01-31 11:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Arbetsplatsolycka domstol Lastbilschaufför Lastbilsolycka