Transport & Environment

Listar alla artiklar taggade med: Transport & Environment

Det satsas stort nu på biogas även för tunga transporter.

Transport & Environment: Biogas bör ej få miljöförmåner

Gröna Bilister håller inte alls med

Den 16 juni 2020 publicerade miljöorganisationen Transport & Environment (T&E) rapporten "Compressed natural gas vehicles are not a clean solution for transport". Tesen som förs fram är att gasfordon ger upphov till höga partikelutsläpp, även om de drivs på förnybar biogas. Därför bör de inte ges några miljöförmåner. I förlängningen bör alla förbränningsmotorer fasas ut. Igår godkände EU svensk skattebefrielse på biogas.