Foto: Scania. Foto: Scania.

Säljstart för nya avtalsportföljen Service 360

I fredags var det officiell säljstart av Service 360. Med den nya avtalsportföljen som gäller för lastbil, både nybilsförsäljning och begagnat, kan servicen skräddarsys utifrån de faktiska behoven och därmed öka tillgängligheten och minska stillestånden.

Det tidigare serviceavtalet Gröna Kortet, som har gjort stor nytta sedan 1980-talet, är ett minne blott.

Med bland annat teknikens hjälp, ständig uppkoppling och digitala analyser kan nu servicenivån ta nästa steg i utvecklingen och anpassas efter åkeriernas prioriteringar och hur fordonen faktiskt används. Den nya avtalsportföljen går under namnet Service 360 och finns tillgänglig för alla.

Den stora mängd data som generas från Scaniafordon ger en ständigt uppdaterad bild över fordonens hälsotillstånd.
– Det innebär att vi kan anpassa servicen till vad fordonen behöver och därmed upprätthålla tillgängligheten och minska riskerna för kostsamma stillestånd, säger Jon Segersten, direktör servicemarknad.

Den nya serviceportföljen ger, jämfört med tidigare, en större valbarhet och möjlighet till unika anpassningar av servicen ifrån behoven och de faktiska körningarna. Med denna utveckling vill Scania stödja transportföretagen och se till att fordonen tillbringar så mycket lönsam tid på vägen som möjligt.

Det Scania har gjort, är att de har tagit sina befintliga avtalserbjudande och sen brutit isär dessa till fler moduler för att skapa högsta möjliga kundvärde.
– Detta är det första av den helhetslösning Scania Sverige kommer erbjuda, och Service 360 ska på sikt inkludera ytterligare tjänster såsom till exempel uppkopplade och finansiella tjänster. Allt för att underlätta för våra kunder, säger Stefan Lindblom, direktör affärsstöd.

Kunderna får därmed ännu större möjligheter att skräddarsy sina serviceavtal. Scania erbjuder flera olika serviceavtal som samtliga bygger på smart uppkoppling. Det innebär att underhåll och reparationer kan planeras och utföras utifrån data från varje enskilt fordon.

Gemensamt för alla avtal är möjligheten att välja bland ytterligare tilläggstjänster. Allt för att servicen ska skräddarsys och bidra positivt till kundens verksamhet och lönsamhet.

Om artikeln

Publicerad: 2022-12-05 09:33
Kategori: Nyheter
Taggar: Godstransport Grönt Kort Lastbil Scania Service Service 360 Transportföretag Vägtransport Verkstad