Östeuropeiska åkerier fick betala 168 000 kronor efter hamnkontroll i Karlshamn

En yrkestrafikkontroll i hamnen i Karlshamn i måndags, resulterade bland annat i att två misstänkta fall av otillåtet cabotage uppdagades. De båda chaufförerna och deras arbetsgivare fick sammanlagt betala 168 000 kronor innan dragbilarna förvisades ut ur landet.

I måndags begav sig en patrull från trafikpolisen i Helsingborg till hamnen i Karlshamn för att kontrollera den yrkesmässiga godstrafiken. Och ganska snart efter att bilinspektör Oscar Davidson och trafikpolis Farid Umeflod hade parkerat sitt tjänstefordon på hamnområdet, fick de varsitt ärende att hantera.
– Det rörde sig om två transporter med östeuropeiska dragbilar som vi misstänker kan röra sig om otillåtet cabotage, förklarar Oscar Davidson.

Ärendet som landade på Farid Umeflods bord grundade sig på bristande dokumentation och resulterade i ett krav på förskott på sanktionsavgift om 60 000 kronor.

Dyrare blev det för den som Oscar hade hand om. I det fallet landade slutsumman på 108 000 kronor.
– Misstänkt otillåtet cabotage, ordinarie veckovila i hytten samt att han vid sju tillfällen hade missat att gränspassager in i Sverige, i färdskrivaren, summerar Oscar Davidson.

Båda ärendena kunde ”pengamässigt” avslutas innan Oscar och Farid lämnade Karlshamn.
– Strax innan vi skulle åka så hade vi fått in betalningarna. Därmed kunde transporterna fortsätta med andra, ”lagliga” dragbilar.

De båda dragbilarna som ovannämnda ärenden handlar om fick därefter möjlighet att ta med sig en internationell transport ut ur Sverige.

Cabotageärenden har en tendens att kunna dra ut på tiden, men de är viktiga ur ett konkurrensmässigt perspektiv sett från de seriösa transporternas synvinkel. Och det känns som att Helsingborgspolisen, som jobbar hårt och målmedvetet med den här typen av kontroller, har fått ”blodad tand”.
– Vi har varit här tidigare, och vi kommer att dyka upp i Karlshamn igen. Definitivt, avrundar Oscar Davidson.

Om artikeln

Publicerad: 2022-12-22 15:50
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotage Helsingborg Karlshamn Trafikpolisen Transportfusket