Genomförande av direktivet om tillräckliga minimilöner

Den 15 december beslutade regeringen att en särskild utredare ska ta ställning till hur Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2022/2041 av den 19 oktober 2022 om tillräckliga minimilöner i Europeiska unionen, ska genomföras i Sverige

När Anna Johansson (S) satt som infrastrukturminister svarade hon på ett möte vi bevistade på frågan om Sverige inte borde införa minimilöner. Hennes svar var ett rakt nej. Löner ska avhandlas enligt den svenska modellen. Nu har emellertid minimilöner blivit en fråga på allvar inom EU.

Direktivet syftar till att fastställa en ram för att förbättra levnads- och arbetsvillkoren samt bland annat främja social rättvisa och jämställdhet i unionen.

Enligt direktivet finns det inget tvång eller skyldighet för någon medlemsstat att införa lagstadgad minimilön i praktiken eller att förklara kollektivavtal allmängiltiga.

Vidare framhålls i direktivet vikten av fullständig respekt för parternas självbestämmanderätt och rätt att träffa kollektivavtal. Detta betyder i praktiken att även om direktivet om minimilön har skapats, får ingen medlemsstat tvingas att införa minimilöner.

Utredaren ska bland annat:
med utgångspunkt i den svenska arbetsmarknadsmodellen ta ställning till vad som krävs för att direktivet ska genomföras i Sverige, och
vid behov lämna nödvändiga författningsförslag och förslag på andra åtgärder som direktivet ger anledning till.

Uppdraget ska redovisas senast den 23 juni 2023.

Vill du ta del av mer information, finner du det här.

Om artikeln

Publicerad: 2022-12-16 10:45
Kategori: Nyheter
Taggar: Arbetsvillkor EU Jämställdhet kollektivavtal Medlemsstater Minimilöner Regeringen Sociala Aspekter Socialdemokraterna