Det behövs fler kvinnliga chaufförer

Det saknas chaufförer även i Danmark och med chaufförer som idag har uppnått en hög ålder, ser problemet ut att växa sig allt större i framtiden. För att möta problemet har danska Dekra Yrkesskola och ITD inlett ett samarbete för att inspirera fler kvinnor att bli chaufförer. I Danmark är endast 2 procent chaufförer kvinnor jämfört med 10 procent i Sverige.

Enligt Anja Brauner-Kristiansen, chef för Dekra Yrkesskola, finns det goda grunder att fokusera på kvinnorna.
– Det är en stor och outnyttjad potential i jakten på arbetskraft. Vår erfarenhet är att kvinnliga elever visar att de är minst lika bra på att köra lastbil som de manliga eleverna. Och åkerierna efterfrågar kvinnliga förare, säger hon.

Alla kvinnliga elever som i januari 2023 börjar på Dekra Yrkesskola kommer att samlas i en och samma klass. Dessutom ska behovet av damtoaletter vara tillgodosett samt att skyddsskor och arbetskläder kommer att tillhandahållas i damstorlekar.

Yrkesskolans lärare ska vara en blandning av både män och kvinnor för att ge kvinnorna goda förebilder. Dessutom kommer klassen att ha ett kvinnligt mentor-team knutet till sig.

Under utbildningen kommer kvinnorna att komma till arbetsplatser som redan har kvinnliga anställda.

Utöver detta extra kommer undervisningen inte att skilja sig från den i andra klasser.
– Det är viktigt att understryka att undervisningen i klassen inte skiljer sig eftersom kvinnorna både vill och kan detsamma som männen. Vad vi emellertid upplever är att stämningen i klassen blir annorlunda är när båda könen är representerade, säger Anja Brauner-Kristiansen.

En av anledningarna till att kvinnor väljer bort chaufförsjobbet är att det är svårt att kombinera med familjelivet.
– Det är inte bara i transportbranschen det finns problem med långa och skiftande arbetspass vilket försvårar planering med familjeliv. Jag är övertygad om att man kan komma långt med dialog. Om arbetsgivaren redan från början vet att den anställde har familj, är jag säker på att det kommer att finnas lösningar som tillgodoser båda parters behov. Vi behöver chaufförer och måste ta vara på alla som vill köra, avslutar Anja Brauner-Kristiansen.

Om artikeln

Publicerad: 2022-12-19 09:33
Kategori: Nyheter
Taggar: Chaufförsbrist Dekra Yrkesskola Godstransport ITD Kvinnliga Chaufförer Vägtransport Yrkesutbildning