Foto: Colruyt Group. Foto: Colruyt Group.

Belgiska åkerier överklagar Frankrikes nej till 44-tons gränsöverskridande transporter

Belgiska transportorganisationer överklagar det senaste franska beslutet om gränsöverskridande transport mellan Frankrike och Belgien som begränsar den tillåtna vikten till 40 ton.

Det franska Statsrådet har ratificerat en gräns på 40 ton för de gränsöverskridande transporterna mellan Frankrike och Belgien och har därmed stoppat det belgiska försöket att låta 44 tons vägtransporter mellan ett land till ett annat, rapporterar transportmedia.be.

För närvarande tillåter 13 länder i Europeiska unionen, inklusive Frankrike och Belgien, 44 ton last när det gäller nationella transporter. EU undersöker möjligheten att harmonisera sådana bestämmelser i hela Europa.

Det belgiska åkeri– och logistikfacket, UPTR, har länge kämpat för att tillåta gränsöverskridande transporter mellan Frankrike och Belgien med 44-tonskombinationer. Eftersom denna typ av transporter är tillåtna i båda länderna skulle detta ha varit ett logiskt nästa steg för länderna.

Nu överlämnar UPTR och den belgiska federationen av stenbrottsoperatörer, Fediex, ett överklagande om ogiltigförklaring av ett dekret av den 29 juli 2021 om vikter och dimensioner för landfordon, eftersom detta dekret ändrade den franska väglagen för att uttryckligen förbjuda gränsöverskridande transporter på 44 ton och 5 axlar.

UPTR har också stora förhoppningar om att den tidigare nämnda förordningen snart kommer att revideras i samband med EU:s Green Deal och ”Fit for 55”, skriver Trans.info.