Fit for 55

Listar alla artiklar taggade med: Fit for 55

Foto: Proffs/arkiv.

Påverkas du av EU:s nya utsläppshandelssystem?

Transportföretagen förklarar om EU:s nya utsläppshandelssystem efter att EU inom ramen för klimatpaketet Fit for 55 enats om att införa ett nytt utsläppshandelssystem för byggnads- och vägtransportsektorerna - ETS 2. Har din verksamhet eget dieselupplag och deklarerar punktskatt för drivmedlet, då är ni verksamhetsutövare och som sådan måste man från och med den 1 januari 2025 inneha ett tillstånd för utsläpp av växthusgaser samt övervaka och rapportera utsläpp från sina bränslen.
Per Kågesons rapport ”Vägen till fossilfri fordonstrafik” är en fristående forskningsrapport, initierad av Transportföretagen, till regeringens process att ta fram den nya klimatpolitiska handlingsplanen. Foto: Transportföretagen

NY RAPPORT: 70-procentsmålet är inom räckhåll – nu måste regeringen satsa

Transportföretagen skriver i ett pressmeddelande att 70-procentsmålet för hållbara transporter till 2030 är inom räckhåll. Med något års fördröjning kommer Sverige att nå 70-procentsmålet – som första land i världen. Med rätt styrmedel kommer 40 procent av vägtrafiken vara elektrifierad 2030. Men regeringen behöver satsa på elektrifieringen och branschen behöver långsiktiga förutsättningar.
Per Kågeson, en av Sveriges ledande analytiker av styrmedel inom trafik- och klimatpolitiken, har på Transportföretagens uppdrag analyserat förutsättningarna för Sverige att nå klimatmålen.