Trots att det framförvarande fordonet framförs i 105 km/h, blir kollisionen kännbar. Trots att det framförvarande fordonet framförs i 105 km/h, blir kollisionen kännbar.

Samma överträdelse – olika påföljder

Vi jämför tre ärenden där förarna rapporterats för vårdslöshet i trafik. Två av ärendena rapporteras av Västerås trafikpolis. Det andra av Köpings polis. Två av ärendena får vi ta del av, men det första ärendet som skrivs mot personbilsföraren nekas vi att ta del av det då man anser att ”uppgifterna saknar intresse för det syfte vi angett”. Detta trots att ärendet lades ner och därmed är avslutat.

Låt oss börja med en lastbilschaufför som kör vingligt på E18. Bakom sig har han en bilinspektör på väg till en poliskontrollplats. Lastbilsekipaget vinglar flera gånger en bra bit utanför vägen mot vägräcket, men lyckades precis undvika att köra in i det.Samma sak upprepar sig några sekunder senare.

Bilinspektörerna kör upp jämsides med ekipaget och ser att föraren tittar i några papper medan han kör. Ekipaget tas in på kontrollplatsen och en rapport om vårdslöshet i trafik upprättas.

Lastbilschauffören vidgår att han tittat i dokument under färd liksom att han vidgår mindre allvarliga brister i kör- och vilotiderna. Påföljden blir 40 dagsböter á 200 kronor och körkortet återkallas i två månader.

I de två andra ärendena är det en personbilsförare på väg till Örebro som två gånger samma dag rapporteras för vårdslöshet i trafik varav det sista ärendet rapporterats efter att föraren kört in i framförvarande bil som höll cirka 105 km/h.

Vi har begärt ut handlingarna för båda ärendena, men personbilsförarens första ärende i Västerås nekas vi, trots att det är nerlagt och avslutat. För att få veta mer om den händelsen då föraren blev rapporterad för vårdslöshet i trafik, kontaktar vi Västerås yrkestrafikgrupp.

Föraren drog till sig uppmärksamheten när denne låg framför polisens fordon och ska köra om ett bil- och släpekipage. Föraren vinglade redan tidigt i omkörningen och var nära att köra in i släpets vänstra bakre hörn, men föraren lyckades räta upp fordonet och körde om. Körbeteendet var ojämnt och polisen körde upp jämsides med föraren som satt med båda händerna på ratten och de passerade bilen.

Snart skulle polisen köra om ytterligare ett lastbilsekipage och ggick ut i vänster körfält. Det gjorde även den bakomvarande personbilsföraren. Föraren accelererade sedan så kraftigt att polisen upplevde det som att föraren skulle köra in i dem bakifrån. Därmed stoppade man föraren på närmaste avfart.

Föraren hade svårt att redogöra för sitt tillstånd, men angav flera familjeskäl som orsak till stress och sömnbrist. När polisen påtalade förarens körbeteende och vad de sett, kunde denne inte minnas sig ha kört så, men om ”polisen säger det, stämmer det nog”. En rapport om vårdslöshet i trafik skrivs.

Kort efteråt skedde en upphinnandeolycka i Arboga som hanterades av polisen i Köping. Det ska visa sig vara samma förare som tidigare rapporterats för vårdslöshet i trafik i Västerås. Nu hade föraren kört in i ett annat fordon bakifrån.

När föraren ännu en gång fick frågor från polisen, bekräftade denne att Västeråspolisen stoppat föraren alldeles nyss. I handlingarna som rör detta tillfälle framgår att föraren har svårt att minnas och svårt att svara tydligt på de frågor som ställs. Åter hänvisar föraren till familjeskäl som orsak till stressen. Av olyckan har föraren minnesluckor och kommer endast ihåg när airbagen exploderade.

Föraren säger att denne inte sovit mycket, men kan inte klart ange när och hur mycket denne sovit. Inga misstankar om droger finns, men föraren säger att denne visserligen är ”trött, men inte tröttrött”. Föraren upplevs som ”mycket stressad”.

Föraren vidgår att denne kan ha haft tankarna på annat håll, men nu är det inte endast familjesituationerna som åberopas utan även att det kan ha varit problem med mobiltelefonen under färden. Den hade laddat ur och föraren försökte adressera detta och då tappat telefonen på golvet. Att detta stämmer är föraren inte säker på, men tror det kan vara så och därmed har uppmärksamheten inte varit på vägen när föraren kör in i framförvarande som framförs i cirka 105 km/h.

Ännu en rapport om vårdslöshet i trafik skrivs på föraren och när vi tar del av handlingarna för lastbilsföraren och personbilsföraren, noterar vi skillnader mellan påföljderna.

Lastbilschauffören får dagsböter om 200 kronor á 40 dagar samt indraget körkort i två månader. Bristerna i kör- och vilotiderna var ringa. Personbilsföraren får i samband med olyckan böter om 2 000 kronor för att inte ha hållit tillräckligt avstånd till framförvarande samt två månaders körkortsindragning i två månader. Vi erfar att det inte är första gången föraren fått körkortet återkallat.

Personbilistens första ärende läggs ner utan påföljd.

Om artikeln

Publicerad: 2022-11-14 16:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör Böter Förundersöklning Körkortsåterkallelse Polis Trafikolycka Vårdslöshet i trafik