Foto: Mercedes-Benz Sverige AB Foto: Mercedes-Benz Sverige AB

Postnord satsar stort på elbilar

Just nu rullar Postnord ut sin största leverans någonsin av eldrivna skåpbilar. Totalt 200 Mercedes-Benz eVito och eSprinter är på väg ut i landet från hamnen i Malmö.

Postnord är en av Sveriges (och Nordens) största fordonsägare. Med över 1 800 elfordon i vagnparken är man med bred marginal det företag i Sverige som har mest praktisk erfarenhet av att köra på el.

Idag är 25 procent av Postnord Sveriges fordonsflotta eldriven och andelen växer stadigt.
– Vi fick våra första elfordon redan 1999, så vi har ju provat på elektriska drivlinor ett tag, säger Hans Ankergård Karolin som är fordonsspecialist på Postnord Sverige.

Den order som nu lagts till Mercedes-Benz är på totalt 200 bilar: 20 e-Vito och 180 skåpbilar av den större modellen e-Sprinter. Det är den största enskilda upphandling av eldrivna skåpbilar som Postnord Sverige någonsin gjort.

Idag har Postnord ramavtal med sex leverantörer inom lätta fordon, där Mercedes-Benz är en. Redan när avtalen tecknas så utvärderas och poängsätts de fordonsmodeller som varje leverantör erbjuder – alla tillgängliga tillval, garantier, miljö, arbetsmiljö och servicenätverk.

– Vi har en inarbetad upphandlingsprocess som resulterar i att vi vet vilka fordon som är aktuella för oss i de olika storleksklasserna. Vi har tydliga specifikationer för våra fordon och det gör att avropsarbetet gentemot våra leverantörer går snabbt och smidigt. Vi analyserar i huvudsak priser och leveransförmåga innan vi fattar beslut om orderläggning.

Upphandlingen skedde i mars 2022 och kravet var att mer än hälften av bilarna skulle levereras innan årsskiftet. Mercedes-Benz var en av få leverantörer som klarade den kravställan.
– Vi har ju jobbat med Postnord i många år, och känner till deras krav, säger Pehr Hollerup som är Key Account Manager.

– Det gör att bilarna är i stort sett klara för leverans när vi får dem från fabriken. I rätt blå färg och allt. Det ska i stort sett bara monteras dekaler.

Postnord arbetar efter en tydlig färdplan mot fossilfria transporter 2030. Parallellt med att man köper in elbilar så bygger man också ut sin laddinfrastruktur.

Elfordonen placeras ut runt om i landet utifrån hur lång körsträcka varje kontors bilar kör. En annan viktig faktor som påverkar placeringen av elfordonen är att det finns tillräcklig kapacitet i våra anläggningar för att installera laddinfrastruktur.
– Idag placerar vi eldrivna distributionsfordon av det vi kallar Generation 1 primärt i storstäder där körsträckorna är kortare, säger Hans.

– Nästa Generation elbilar där tekniken innebär längre räckvidd kommer att placeras på orter där körsträckorna är längre. Målet är Postnord Sverige skall vara emissionsfria i Last Mile på lätta fordon 2027, det kräver även att vi har byggt ut en laddinfrastruktur för elbilar så att vi kan köra med eldrift i hela Sverige.

Om artikeln

Publicerad: 2022-11-22 08:28
Kategori: Nyheter
Taggar: Elektrifiering eSprinter eVito Mercedes-Benz PostNord