Genrebild. Genrebild.

Naturskyddsföreningen överklagar ny stadsmotorväg

Trafikverket har meddelat att de fastställt vägplanen för motorvägsprojektet Tvärförbindelse Södertörn i södra Stockholm. Beskedet är kontroversiellt eftersom Trafikverket själva redogör för att projektet gör det svårare för Sverige att nå klimatmålen. Naturskyddsföreningen kommer att överklaga beslutet till regeringen med hänvisning till att det bryter mot Klimatlagen.

– Nya motorvägar som ökar trafiken är inte vad Sverige behöver om vi ska sänka utsläppen. Med tanke på att Trafikverket själva konstaterar att bygget motverkar Sveriges möjligheter att bli koldioxidneutralt till 2045, som klimatmålet lyder, så kräver vi att regeringen stoppar de här planerna, säger David Kihlberg, chef för klimat- och juridikavdelningen på Naturskyddsföreningen.

Trafikverkets besked kommer mitt under årets klimatmöte, COP27, som hålls i Egypten. Där pratar världens ledare om hur utsläppen ska sänkas i enlighet med Parisavtalets 1,5-gradersmål.
– På bara några veckor har regeringen bland annat meddelat att reduktionsplikten samt skatten på bensin och diesel ska sänkas. Ändå menar regeringen att Sveriges klimatambitioner ligger fast. Om de menar allvar med klimatarbetet, kan inte Trafikverkets planer på att bygga ut den här stadsmotorvägen vara regeringens nästa steg. Det bryter mot Klimatlagen och miljöbalken. Därför överklagar Naturskyddsföreningen beslutet, säger Josia Hort, miljöjurist på Naturskyddsföreningen.

Tvärförbindelse Södertörn är det enskilt största vägprojektet i den nyligen beslutade nationella planen och beräknas kosta 18 miljarder. Om inte regeringen beslutar om annat får Trafikverket nu bygga ut väg 259, mellan Kungens kurva och Jordbro i södra Stockholm, till en fyrfilig motortrafikled. Bygget kommer sträcka sig över 20 kilometer.

På delar av sträckan kommer trafiken att fyrfaldigas. Trafikverket skriver att ”den nya motortrafikleden [kommer] inte kunna bidra till att uppfylla det nationella miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Planförslaget motverkar även det nationella målet om att Sverige ska vara klimatneutralt till år 2045”.

Naturskyddsföreningen har fram till 12 december på sig att överklaga beslutet. Beslutet överklagas till regeringen, och regeringens beslut kan sedan rättsprövas av Högsta förvaltningsdomstolen.

Om artikeln

Publicerad: 2022-11-17 14:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Miljö Naturskyddsföreningen Södertörn Stockholm Trafikverket Tvärförbindelse