AD-dom i Foodora-ärende

Arbetsdomstolen har i dag meddelat dom i målet mellan Svenska Transportarbetareförbundet och Foodora. Arbetsdomstolensäger att egenanställningsföretaget är ett bemanningsföretag. Trots att domstolen valde att gå på Foodoras linje ser Transport domen som delvis positiv.

För Transport har målet handlat om att testa arbetstagarbegreppet inom plattformssektorn, även kallad gigekonomin. Målet gäller en transportmedlem som arbetade som cykel- och mopedbud för Foodora. Transport menade att medlemmen hade blivit avskedad av Foodora och yrkade ogiltigförklaring av avskedandet. Foodora å andra sidan menade att medlemmen var inhyrd av egenanställningsföretaget Pay Salary. Fallet har handlat om vem som var medlemmens arbetsgivare.

Domstolen har fastslagit att medlemmen var anställd av företaget Pay Salary och inte av Foodora. Domen fastställer även att Pay Salary är ett bemanningsföretag.
– Vi är ändå delvis nöjda med domstolens beslut. Egenanställningsföretag går nu att betrakta som bemanningsföretag och inom bemanning har vi kollektivavtal. Målet är av principiellt värde och är symboliskt viktigt. Vår förhoppning är att målet krattar väg för någon form av praxis i Sverige, säger Tommy Wreeth, Transports förbundsordförande.

Upplägget med inhyrd personal från egenanställningsföretag är mycket vanligt inom plattformssektorn. Genom egenanställningar har företagen kunnat runda sitt arbetsgivaransvar och därmed ansvaret för matbudens arbetsmiljö. Upplägget är ett hot mot den svenska modellen eftersom facken då inte har en tydlig motpart att förhandla med.

Tommy Wreeth är stolt över vårt förbund, våra ombudsmän och våra juridiska ombud. – Plattformssektorn är svår och tillsammans kämpar vi för att reglera den. Även om Arbetsdomstolen avslog förbundets talan så är domen på sikt ett steg i rätt riktning, säger han.

Under hösten kommer EU-parlamentet fatta beslut om EU:s plattformsdirektiv där det bland annat diskuteras om att få till en presumtion för arbetstagare- och arbetsgivarbegreppet. Något sådant existerar i dagsläget inte i Sverige.

Om artikeln

Publicerad: 2022-11-16 13:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Bemanningsföretag Egenanställning Foodora Matbud Plattformsföretag Transportarbetareförbundet