Skadlig EU-anpassning när reduktionsplikten skrotas

Beskedet om att den nya regeringen tänker stoppa reduktionsplikten är ett riktigt dåligt besked, både för den svenska klimatpolitiken och för alla de företag som planerar att tillverka biodrivmedel från svenska råvaror. Det ger kraftigt höjda utsläpp från transportsektorn och innebär att klimatmålet till 2030 måste överges, menar Svebio.

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, menar att en minskning av reduktionsplikten är ett dåligt besked eftersom det kommer att hämma det inhemska intresset för att producera just biobränslen. Om reduktionsplikten minskas, minskas och den marknad som ska köpa de inhemska biobränslena.

Reduktionsplikten i diesel föreslås, enligt Svebio, att gå från 30 procent till endast 6 procent.
– Den nya regeringen har gott om tid på sig, fram till 1 januari 2024, att utarbeta ett bättre förslag, som både klarar klimatmålet, ger biodrivmedelsproducenterna långsiktiga villkor och håller nere konsumenternas priser. Vi ställer gärna upp i en dialog för att ta fram en sådan lösning, säger Gustav Melin, vd i Svebio.

När vi talar med Gustav Melin ifrågasätter vi uppgifterna om att reduktionsplikten ska skrotas när det i realiteten handlar om en sänkning av densamma. Vi gjorde tidigare i år en intervju med Bill Clintons tidigare miljörådgivare Steve Crolius som framhöll att reduktionsplikten måste fortskrida, men kanske det under dessa tider kan vara bra att ta ett steg tillbaka utan att stoppa projektet. Gustav Melin håller med om att sänkningen inte innebär att reduktionsplikten skrotas.
– Men om man sänker från 30 till 6 procent är det ett mycket stort steg tillbaka inte minst mot bakgrund av att vi 2020 hade en reduktionsplikt på 20 procent, säger han.

Med sänkningen anser Svebio att Sverige går från att vara Europaledande när det gäller klimatomställning av transportsektorn till att anpassa sig till EU:s passiva och riskabla drivmedelspolitik där man gjort sig totalt beroende av importerade fossila drivmedel. Dessutom har man infört restriktioner mot egen produktion av biodrivmedel. EU-anpassningen är på det här området direkt skadlig för Sverige, både på kort sikt och på lång sikt, menar Svebio.

I dag är Sveriges diesel bland den dyraste i världen medan andra EU-länders dieselpriser är mer överkomliga för bland annat transportsektorn och det skapar en kännbar snedvridning av konkurrensen i en redan hårt konkurrensutsatt bransch. Hur ska den svenska transportsektorn överleva en fortsatt hög reduktionsplikt, frågar vi.
– Regeringen har andra alternativ att minska kostnaden för diesel, exempelvis med skattesänkningar, säger Gustav Melin.

Genom att ha fortsatt hög reduktionsplikt skapas en inhemsk marknad för produktion av biobränslen vilket i förlängningen minskar beroendet av importerade fossila bränslen, men om marknaden inte behöver mer biobränsle, försvinner även intresset att producera dettaa.

I intervjun med Steve Crolius sade han att de umbäranden vi i dag upplever under omställningen är tuffa, men han pekade på att de umbäranden som kommer om vi inte genomför omställningen, kommer att vara ännu värre och möjligen övervinna. Detta är något Gustav Meling på Svebio håller med om.

Avslutningsvis får Tidöavtalet på ett par andra punkter klart godkänt av Svebio.
– Det är bra att man lyfter fram kraftvärmen och vill avskaffa skatterna på avfallsförbränning och på biooljor. Det är också bra att man vill avskaffa subventionen av nätanslutningen för havsbaserad vindkraft. Men om man menar allvar med teknikneutralitet måste detta även gälla kärnkraft, avslutar Gustav Melin, Svebio.

Om artikeln

Publicerad: 2022-10-17 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Drivmedelspolitik Klimatmål Klimatomställning Reduktionsplikt Steve Crolius Svebio Transportsektorn