Vikten av samverkan får inte underskattas. Verksamheten på kontrollplatserna var febril. Vikten av samverkan får inte underskattas. Verksamheten på kontrollplatserna var febril.

Samverkan Umeå, Skellefteå och Västerås

När yrkestrafikgrupper från olika delar av Sverige kan samverka under perioder, kan erfarenheter utbytas och den gästande yrkestrafikgruppen får en inblick i den andra gruppens olika problembilder som kringgärdar kontrollen av den tunga trafiken.

Sedan en tid tillbaka ser vi allt fler kontroller där olika myndigheter samverkar. På samma sätt samverkar även olika yrkestrafikgrupper för att bredda sina erfarenheter. Under vecka 40 beger sig Västerås yrkestrafikgrupp och även Skellefteås yrkestrafikgrupp till Umeå för att samverka med sina kollegor där. Väl på plats görs även ett studiebesök hos Transportstyrelsen Sektion Vägkontroll och Företagskontroll.

Trafiken i de olika regionerna är ofta olika varandra. Det är därför både bra och viktigt att få uppleva mer av andra trafikflöden än dem man dagligdags ser i sin egen region.
– Det är ett ypperligt tillfälle att se andras ”lokala” problembilder och en annan typ av trafikflöde som inte finns i exempelvis längre söderut samt att man får se hur andra grupper arbetar med sina ärenden, säger bilinspektör Roger Ogemar som var på plats i Umeå.

Att utbyta erfarenheter och att lära av varandra är ett måste för att kunna bli bättre och effektivare i arbetet med att hitta fusk, framförallt i tider där även större delen av polisens fort- och vidareutbildningar blir mer och mer är digitala.

Under tisdagen den 4 oktober sammanstrålade yrkestrafikgrupperna i Umeå och bemannade båda kontrollfickorna i Röbäck vilket gav en hel del resultat till vissa ”kunders” förtret.

Under onsdagen besökte grupperna Transportstyrelsen och fick presentera hur man arbetar med sina kontroller och fick samtidigt en inblick i hur yrkestrafikgruppernas rapporter hanteras av Transportstyrelsens utredare. Man fick även en demonstration av Transportstyrelsens Företagskontroller och hur dessa fungerar.

Efter en rundvandring på Transportstyrelsen fick yrkestrafikgrupperna under ett möte träffa Transportstyrelsens utredare.
– Under mötet diskuterade vi bland annat förbättringar och frågor som uppstått mellan Polisen och Transportstyrelsen i sanktionsärenden, rapporteringssystem och kontrollprogram, säger Roger Ogemar.

Att yrkestrafikgrupperna får möjlighet att samverka inte bara med kollegor i andra regioner utan även med myndigheter är något som inte varit helt vanligt tidigare, men nu ser vi allt oftare att så sker. Nyligen berättade vi om en samverkanskontroll i Helsingborg.

Bilinspektör Roger Ogemar avsluta.
– En samverkan mellan myndigheter och trafikgrupper är mycket givande och vi hoppas att det fortsätter och även sprider sig över landet då även den gemensamma strategiska överenskommelsen mellan Polisen och Transportstyrelsen bygger på samverkan även mellan myndigheter, säger han.

Rustade med nya erfarenheter finner ni snart åter Västerås yrkestrafikgrupp på en kontrollplats nära dig i Västmanland.

Om artikeln

Publicerad: 2022-10-10 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör Erfarenhetsutbyte Myndighetssamverkan Polis Samverkanskontroll Trafikflöde Transportstyrelsen