Antagna till gymnasieskolans fordons- och transportprogram på fortsatt hög nivå 

Antalet elever som antagits till gymnasieskolans fordons- och transportprogram läsåret 2022/2023 fortsätter på en hög nivå. Det visar färsk statistik från Skolverket. 

Statistiken innebär att den uppgång i antalet antagna till transportsektorn viktigaste gymnasieutbildning som funnits sedan läsåret 2017/18 nu bryts. Trots detta ligger antalet antagna på höga nivåer. Antalet antagna elever till fordons- och transportprogrammet har ökat med 34 procent jämfört med 2017/18.

Fordons- och transportprogrammets lockar fortsättningsvis ett stort antal elever.
– Vi hade naturligtvis förhoppningar om att uppgången sedan 2017 skulle fortsätta men vi är trots årets nedgång med drygt en procent glada över ett högt söktryck. Att gymnasieskolan inte numerärt kan tillfredsställa transportbranschens rekryteringsbehov gör naturligtvis att vuxenutbildningen blir än viktigare säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning Transportföretagen.

Att trygga branschens kompetensförsörjning är en prioriterad fråga för såväl Transportföretagen som medlemsföretagen. Det har bland annat länge talats om en potentiell kompetenskris post-pandemin, när företag tvingades permittera eller säga upp personal som sedan hittat andra jobb och inte varit tillgängliga att återanställa.

Att trygga tillväxten med såväl fler unga som söker sig till branschen som ökade möjligheter för karriärväxling är därför av största vikt kommande år.
– Vi behöver gemensamt fortsätta arbeta för ett utbildningssystem som levererar mot våra branschers behov. Det finns möjligheter med karriärväxling och vi har varit framgångsrika i att fler unga söker sig till fordons- och transportprogrammet men det finns samtidigt en ledtid. Det är viktigt att tillgången på arbetskraft inom transportsektorn inte blir en bromskloss för samhället och näringslivet i stort. I synnerhet mot bakgrund av den fantastiska teknik- och hållbarhetsutveckling som sker och som ställer krav på nya kompetenser, säger Caj Luoma.

Fordons- och transportprogrammet har länge gått i en positiv riktning när det gäller att fler tjejer söker sig till utbildningen. Årets statistik visar att antalet tjejer som antagits till fordons- och transportprogrammet minskar något.

Men det är fortfarande mycket positivt med en andel tjejer på 25 procent.
– Branschens förmåga att attrahera sökande ur hela befolkningen har stor betydelse när det kommer till att lösa kompetensutmaningen. Det är en prioriterad fråga för Transportföretagen att understödja den utvecklingen. Vi arbetar med flera aktiviteter som vi ser har fått stor effekt och arbetet mot en ännu mer jämställd bransch fortsätter, bland annat i form av vårt initiativ Framfart, säger Caj Luoma.