Under kundtesterna kommer påfyllningen av grön vätgas från förnybara källor att ske i hemdepån. Foto: Volvo Lastvagnar Under kundtesterna kommer påfyllningen av grön vätgas från förnybara källor att ske i hemdepån. Foto: Volvo Lastvagnar

Volvo inleder kundtester av bränslecellslastbilar 2025

Volvo Lastvagnar kör tester av bränslecellselektriska lastbilar som endast avger vattenånga och har en räckvidd som är jämförbar med diesellastbilar, upp till 1 000 km. En andra pilotfas som följer om några år kommer att se kundtester på allmän väg.

Volvo Lastvagnar meddelar att testningen av bränslecellselektriska lastbilar i kommersiell trafik kommer att starta 2025 med utvalda kunder i norra Europa, följt av ytterligare lastbilar i fler länder under de kommande åren.

Vätgasdrivna bränslecellselektriska lastbilar kommer att vara särskilt lämpliga för fjärrtransporter och tunga, energikrävande uppdrag. De kan också vara ett alternativ i länder där möjligheterna till batteriladdning är begränsade.
– Jag tror att pilottesterna kommer att lyfta fram potentialen för bränslecellselektriska lastbilar. Testerna kommer att köras i krävande och hårt klimat och det ger oss också en fantastisk möjlighet att köra med tunga laster upp till 65 ton, säger Jessica Sandström, SvP Global Product Management på Volvo Lastvagnar.

Målet med pilottesterna kommer att vara att titta på alla olika aspekter av lastbilens drift inklusive arbetskomponenter, hantering och förarupplevelse.

En bränslecell genererar sin egen elektricitet från vätgasen ombord i stället för att laddas från en extern källa. Den enda biprodukt som släpps ut är vattenånga. Volvos ellastbilar kommer att använda två bränsleceller med kapacitet att generera 300 kW effekt och kommer att ha en tankningstid på mindre än 15 minuter.

Bränslecellstekniken befinner sig fortfarande i en tidig utvecklingsfas och även om det finns många fördelar kvarstår vissa utmaningar, inte minst den storskaliga försörjningen av grön vätgas* och behovet av att utveckla infrastrukturen för tankning.

För att komma tillrätta med bristen på tillgänglig vätgas under kundtesterna kommer påfyllningen av grön vätgas från förnybara källor att ske i hemdepån.
– Vi förväntar oss att tillgången på grön vätgas kommer att öka avsevärt under de närmaste åren, eftersom många industrier kommer att vara beroende av det för att minska CO2. Bränslecellslastbilarna kommer att vara viktiga för längre och tyngre transporter om några år, säger Jessica Sandström.

Bränslecellerna kommer att levereras av cellcentric – samriskbolaget mellan Volvokoncernen och Daimler Truck AG. Cellcentric kommer att bygga en av Europas största serieproduktionsanläggningar för bränsleceller, speciellt utvecklad för tunga fordon.

* Grön vätgas produceras med hjälp av förnybara energikällor, som vind, vatten och sol.

Om artikeln

Publicerad: 2022-09-20 14:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Bränsleceller Miljö Vätgas Volvo Lastvagnar