Det är jämnt mellan blocken och det slutgiltiga resultatet kommer tidigast under morgondagen, eventuellt på torsdag. Det är jämnt mellan blocken och det slutgiltiga resultatet kommer tidigast under morgondagen, eventuellt på torsdag.

2030-sekretariatet om valresultatet: ”Klimatmål kan ena landet”

Valresultatet är oerhört jämt, och ännu ovisst. Vilken sida som än kommer att regera gör det på bräcklig grund. Då blir frågor där enigheten är bredare viktiga att samlas kring, som klimatet och den gröna omställningen. Det säger 2030-sekretariatet i ett pressmeddelande, i en första valkommentar.

Tidigast på onsdag vet vi säkert mandatfördelningen i riksdagen, därefter kan det dröja innan vi har en regering på plats och ett program den ska styra på.
– Men det bör gå snabbare, med större transparens och med tydligare sikte på breda överenskommelser än med förra mandatperiodens Januariavtal, och då är frågor där det finns bred enighet viktiga. Främst bland dem är klimatfrågan, där det trots en uppslitande valrörelse fortfarande finns sju partiers enighet kring de svenska klimatmålen, säger Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet.

Skillnaden mellan partierna i klimatfrågan är förvisso stor, med tre partier som på olika sätt vill skärpa de svenska målen och partier i båda block som i valet drivit förslag som klart försvårar att nå de svenska målen.
– Men eftersom Sverigedemokraterna är ensamma i att vilja sänka de svenska målen, och den kommande mandatperioden är central för att nå dem, bör det i regeringsförklaringen, den kommande statsbudget och den samlade politiken för kommande mandatperiod gå att enas brett om en handlingsplan för måluppfyllelse och svenskt ledarskap, säger Mattias Goldmann.

Det gäller inte minst kring Sveriges enda sektorsmål i klimatramverket – 70 procent minskad klimatpåverkan i transportsektorn 2010–2030, som är i fokus för 2030-sekretariatet.

Förutom själva målet finns bred enighet om påskyndad elektrifiering, bättre laddinfrastruktur, en fortsatt roll för biodrivmedel, behovet av mer el, utbyggt elnät, snabbare tillståndsprocesser och mer övergripande en ny energiöverenskommelse. Att Sverige ska vara ett föregångsland samlar också en bred majoritet långt över blockgränserna med enbart Sverigedemokraterna som är uttryckligen emot, konstaterar 2030-sekretariatet.

2030-sekretariatet ser också med viss självkritik på valrörelsen då klimatfrågan inte har dominerat denna valrörelse, trots att det objektivt sett är en av de allra viktigaste frågorna på mänsklighetens dagordning.
– Trots värmerekord och bränder, torka och skyfall i Europa och runt om i världen. Trots att Sverige har bestämt sig för att vara ledande i omställningen, men inte hur det ska gå till. Trots att vi är landet av Greta Thunberg och Johan Rockström. Vad mer som ska krävas begriper jag inte, men valrörelse är en sak och mandatperiod en annan. Nu ska vi förverkliga de svenska målen och förtydliga det svenska ledarskapet, avslutar Mattias Goldmann.