Laddstation ska uppföras i Helsingborgs Hamns centralgate för att gynna den gröna omställningen för vägtrafiken till och från hamnen. Laddstation ska uppföras i Helsingborgs Hamns centralgate för att gynna den gröna omställningen för vägtrafiken till och från hamnen.

Helsingborgs Hamn rustar för eldrivna lastbilar

Helsingborgs Hamn har fått sex miljoner i bidrag från Energimyndigheten för att tillsammans med Öresundskraft bygga två laddstationer för el-lastbilar vid hamnens Centralgate. Det finns önskemål från flera transportörer som hämtar och lämnar gods i Helsingborgs Hamn att kunna ladda sina eldrivna lastbilar. Planen är att laddstationen ska kunna tas i drift hösten 2023.

Laddstationen kommer att ligga vid in- och utfarten till hamnområdet som är ett naturligt nav i det dagliga vägtrafikflödet i Helsingborgs Hamn. Stationen blir ett bra komplement till Sveriges största publika laddstation för tung trafik som i somrars invigdes på Ättekulla i Helsingborg och en bra service till hamnens kunder.

Hamnen trafikeras av drygt 800 lastbilar per dygn. Många speditörer och åkerier accelerera sin gröna omställning mot en klimatneutral produktion och då gäller det att infrastrukturen hänger med. Lastbilar behöver hög effekt för att på 45 minuter kunna ladda för 4,5 timmars körning. Laddstationen i Helsingborgs Hamn kommer att kunna ladda två lastbilar samtidigt med vardera 350 kW laddeffekt.

Syftet med stödet från Energimyndigheten är att möjliggöra elektrifieringen av de relativt korta regionala godstransporterna, som utgör en stor del av godstransporterna i landet. Ett villkor för stödet är att projekten ska dela lärdomar, samt att laddstationerna ska vara i bruk i minst fem år efter uppförandet.

Om artikeln

Publicerad: 2022-09-05 14:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Energimyndigheten Helsingborgs Hamn Klimat Klimatomställning Laddstation Miljö