Dalarna ger stöd till laddstationer för tunga fordon

Energimyndigheten har beviljat stöd till sex laddstationer för tunga eldrivna fordon i Dalarna. Stationerna kommer att placeras i Avesta, Malung, Vansbro, Smedjebacken, Borlänge och Mora. Laddstationerna blir förmodligen de första i sitt slag i länet, och är en viktig del i att möjliggöra för omställningen till fossilfria transporter.

Både kommuner och privata aktörer har tilldelats medel för att bygga laddstationer som ska stå klara hösten 2023. Malung-Sälen, Vansbro och Smedjebacken har sökt stöd tillsammans. Syftet är att skapa något man kallar för ”Gröna vägen” för godstransporter. Den sträcker sig från Surahammar till Sälenfjällen, utmed E16 och länsväg 66. Satsningen görs i samarbete med alla kommuner längs sträckan.

Henrik Jonsson, chef för service- och teknik-förvaltningen i Malung-Sälens kommun, leder projektet.
– Vi har mycket tung transport som går efter de här vägarna. Finns det möjlighet att ladda betyder det mycket. Mycket godstrafik kör upp till Sälenfjällen. Där är även lokaltrafik och timmertransporter, eftersom vi har sågverk i Äppelbo och Fiskarheden, säger han.

Framöver väntas de tunga eldrivna fordonen öka i snabb takt. Marit Ragnarsson, processledare för Energiintelligent Dalarna på Länsstyrelsen i Dalarnas län, pekar på att en sådan utveckling är nödvändig.
– Transporter är vår kanske allra största utmaning när det gäller klimatomställning. Utbyggnaden av en laddinfrastruktur för personbilar har tagit fart, men för tunga fordon finns ännu ingen infrastruktur för laddning i Dalarna. Den här satsningen banar väg för den omställning som snabbt behöver ske, säger hon.

Energimyndigheten kommer inom kort att ta beslut om resterande ansökningar som inkommit. Från Dalarna finns fler företag som sökt för enskilda laddstationer, men också större laddplatser med både el och vätgas. Ett exempel är SSAB som har en långsiktig plan för att anlägga ett större ”Dalarna Zero Emission Truck Stop” mellan SSAB:s fastighet och ICA Maxi i Borlänge. Anläggningen ska på sikt både kunna producera vätgas, erbjuda tankning av vätgas samt laddning av tunga elfordon.

Om artikeln

Publicerad: 2022-09-05 11:36
Kategori: Nyheter
Taggar: Dalarna Ellastbil Gods Laddstationer Miljö Klimatomställning Vägtransport