Återvändandekravet gäller inte trailers

Mobilitetspaketets obligatoriska återvändandekrave var åttonde vecka för motorfordon som trädde i kraft i februari i år, hade en formulering som initialt gjorde gällande att även trailers/släp omfattades av kravet. Detta väckte starka reaktioner. Nu har lydelsen ändrats.

Den 13 juni publicerade trans.info en artikel i vilken det gjordes gällande att återvändandekravet för utländska fordon var åttonde vecka, även gällde trailers/släp. Det nederländska Transport en Logistiek Nederlands (TLN) sade då att de blev chockade över den informationen.

Mobilitetspaketets regler gjorde gällande att återvändandekravet var åttonde vecka gäller motorfordon eller kombinationer av fordon som används i internationell trafik. Eftersom trailers/släp används av operatörer som omfattas av Art. 5 (EC) No 1071/2009, skulle även trailers/släp omfattas.

Det obligatoriska återvändandekravet för motorfordon har redan från början ogillats av medlemsländer framför allt i östra Europa, men när regelverket kunde tolkas till att även omfatta trailers/släp, blev även de andra länderna kritiska tillsammans med sina organisationer.

Artikeln väckte starka reaktioner och ifrågasättande inom branschen varför vi tog kontakt med Bryssel för att få klarhet i vad som hänt och vad som faktiskt gäller. Det visar sig ha varit en ”formuleringsvurpa” när regelverket skrivits, men att det nu rättats till.

Senare publicerar trans.info en artikel som bekräftar att EU-kommissionen ändrat lydelsen där det förtydligas att regelverket inte omfattar trailers/släp.