Regeringen ger myndigheter i uppdrag att se över ladd- och tankinfrastruktur

Regeringen ger Statens energimyndighet (Energimyndigheten) och Trafikverket i uppdrag att ta fram ett nationellt handlingsprogram för en snabb, samordnad och samhällsekonomiskt effektiv utbyggnad av ändamålsenlig publik och icke-publik laddinfrastruktur samt tankinfrastruktur för vätgas för lätta och tunga fordon.

Energimyndigheten ska senast den 1 februari 2023 lämna en redovisning av den del av uppdraget som avser översyn av styrmedel för utbyggnad av laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet).

Energimyndigheten ska senast den 1 november 2023 lämna en slutredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet).

Här kan du läsa mer om uppdraget (pdf).

Om artikeln

Publicerad: 2022-08-04 11:26
Kategori: Nyheter
Taggar: Alternativa bränslen Elektrifiering Energimyndigheten Regeringsbeslut Trafikverket