Foto: Heidi Bodensjö, PROFFS/arkiv. Foto: Heidi Bodensjö, PROFFS/arkiv.

Sanktionsavgift på 3,5 miljoner blev 800 000 efter företagskontroll på Tommy Nordbergh Åkeri

Transportstyrelsen har beslutat att utfärda den högsta möjliga sanktionsavgiften på 800 000 kronor till Tommy Nordbergh Åkeri AB i skånska Hjärnarp. 1 900 anmärkningar varav en gällande körning på annan förares kort kunde myndigheten peka på. Utan ett ”tak” på avgiften hade sanktionsavgiften blivit ännu högre.

3 496 500 kronor. Så högt blev det sammanlagda beloppet när Transportstyrelsen räknade samman sanktionsavgifterna för de brister som man fann under en företagskontroll hos Tommy Nordbergh Åkeri AB i Hjärnarp.

Eftersom det finns ett ”maxbelopp” för hur stora sanktionsavgifter som får lov att utfärdas, landade notan på i sammanhanget mer ”blygsamma” 800 000 kronor. Enligt Transportstyrelsen omsatte åkeriet cirka 850 miljoner kronor under räkenskapsåret 2019.

Kontrollen omfattade två månader, maj och juni, år 2019 och Transportstyrelsens beslut är daterat till den 26 november 2020.

Transportstyrelsen underrättade åkeriet om myndighetens avsikt att påföra företaget sanktionsavgiften den 9 oktober 2020. I november samma år begärde åkeriets ombud anstånd om att få yttra sig i ärendet och Transportstyrelsen gav då åkeriet ytterligare tre veckors respit.

Den 23 november samma år skickar ombudet in ytterligare en anståndsbegäran, som avslogs av myndigheten.

Vad är det då som ligger till grund för det höga sanktionsbeloppet? Anmärkningarna som Transportstyrelsen radar upp i sitt beslut är drygt 1 900 till antalet. De flesta av dessa kan sannolikt skyllas på ”mänskliga misstag”, som till exempel missade knapptryckningar (start-/slutland).

Det kanske mest iögonfallande är att det i ett fall handlar om att en förare har kört med ”en annan förares förarkort”. Vid 258 tillfällen ”har diagramblad eller förarkort använts felaktigt eller inte använts alls”.

Den 17 december noterar Transportstyrelsen att deras beslut har överklagats och nu har Förvaltningsrätten sagt sitt, domen meddelades den 13 juni i år. För åkeriets del blev det ett nederlag då man döms att betala sanktionsavgiften på 800 000 kronor.

Vi talar med Ulric Långberg som är samhällspolitisk chef på Sveriges Åkeriföretag och utgör även en del av kärnan kring Fair Transport. Hur kommer detta att påverka åkeriets framtid i det avseendet? Han svarar: ”Det finns rutiner inom Fair Transport för sådana här ”händelser”. Aktuell status på Fair Transportportalen släcks ner tills man kan visa att man vidtagit åtgärder som både Transportstyrelsen och Fair Transport-kriterierna kan acceoptera. Den stora utmaningen företaget har, är ju Transportstyrelsens uppföljning på tillsynen. Klarar man inte den, ifrågasätts både trafikansvarig och trafiktillståndet.

Förvaltningsrätten meddelar att domen har överklagats (den 1 juli) och att ärendet nu ligger hos Kammarrätten.