Konverterad miljövän - från diesel till 100 procent el.   Konverterad miljövän - från diesel till 100 procent el.

Mathems nya elbil är konverterad från dieseldrift

Nu tar Mathem nästa steg i elektrifieringsresan och introducerar en ny ellastbil i leveransflottan. Bilen har tagits fram i ett strategiskt samarbete med REARQ och går ut på ombyggnation av befintliga dieselbilar till elbilar. Den ombyggda bilen kommer tas i drift i Göteborg.

Elektrifiering av fordonsflottan är ett av de viktigaste initiativen i Mathems hållbarhetsstrategi och målet är att hälften av flottan ska gå på el till 2025. I arbetet med att uppnå detta tittar Mathem på flera olika möjliga lösningar, bland annat på möjligheten att bygga om dieselbilar till el.

Det strategiska samarbete med REARQ är otroligt intressant ur flera synvinklar, tycker Staffan Löttiger, Utvecklingschef Operations på Mathem.
– Dels för att det är ett viktigt steg i rätt riktning mot vårt elektrifieringsmål, men även för att det ger oss spännande möjligheter att bygga om våra befintliga bilar istället för att avyttra dem, vilket ger projektet ytterligare ett hållbarhetslager. Vi ser fram emot att få utvärdera detta som en möjlig lösning på vår elbilsutmaning, säger han.

Konvertering av en konventionell lätt lastbil går ut på att man monterar bort samtliga delar som har med dieseldriften att göra som motor, växellåda och bränsletankar. Därefter monterar man in en ny elmotor, växellåda och batterier. I sista steget sätts själva drivlinan på plats och därefter kopplas alla övriga system och funktioner på fordonet in och kontrolleras exempelvis klimatanläggning, lampor och instrumentpanel.

Slutligen programmeras fordonets datorer, bland annat för att optimera användandet och ge föraren stöd kring till exempel körning och laddning. När skåpet, inklusive kylanläggning, sedan är monterat är ellastbilen redo att användas.

Mathem är en värdefull samarbetspartner för oss, säger Henrik Wallström, vd och grundare på REARQ som ser stor potential med den lösning man kan erbjuda för att elektrifiera fordonsflottan och man vill hitta nya sätt att snabbt ställa om till hållbara transporter.
– Att göra den här omställningen kräver en stark vilja och nära samarbete för att kunna tillvarata alla de möjligheter och ta sig an utmaningar som dyker upp under övergången. Detta projekt är lärorikt och utvecklande för bägge parter, säger han.

Den första ombyggda ellastbilen tas inom kort i drift och utvärderas i Göteborg. Om projektet faller väl ut är ambitionen att successivt rulla ut fler bilar i fler städer under året.

Vi frågar Mathem om fordonet som körs på B-körkort kan konverteras och ändå lasta lika mycket som tidigare.
– Det vi tar ur fordonet som motor, växellåda och bränsletank väger också en hel del. Vi använder oss av modulbatterier och man kan välja att ha ett, två eller tre batterier. Det första fordonet har ett batteri och kommer att användas som citybil med cirka tio mils körning. Vi ska utvärdera räckvidden och andra parametrar, säger Mathem.

Hur mycket lastkapacitet som finns kvar efter konverteringen kan man ännu inte svara på eftersom innan fordonet ska tas i drift, kommer det även att vägas för att inga överlaster ska förekomma.
– Vi har blivit allt bättre på att väga våra fordon för att slippa överlaster, avslutar Mathem.

Om artikeln

Publicerad: 2022-07-20 15:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Batterier Dieseldrift Eldrift Fossilfritt Klimat Konvertering Mathem Miljö Överlast REARQ