Containerrederi sänker fraktkostnaden

Sjöfarten ingår i gruppundantagsförordningen som ”befriar containerrederier från många av kontrollerna och balanserna i EU:s konkurrenslagstiftning”, något som kan driva på inflationen. Nu sänker det franska containerrederiet CMA CGM sänker fraktkostnaderna för containers för att bekämpa inflationen. Åtgärden benämns som frivillig, men det är inte hela sanningen.

Vi har nyligen berättat om hur containerrederier gör enorma vinster vilket menas skapa en inflationssnedvridning av konkurrensen. Nu sänker det franska containerrederiet CMA CGM sina priser den 1 augusti. Fraktkostnaden för en 40-fotscontainer sänks med 750 euro, cirka 7 780 svenska kronor.

Syftet med åtgärden är att bekämpa inflationen, men den är frivillig och görs endast i begränsad omfattning. Rederiet har beslutat att sänka fraktraten per container med upp till 25 procent, men det gäller dock bara kunder i Frankrike som importerar produkter från Asien. För att stödja konkurrenskraften hos franska företag kommer containrar som exporteras från Frankrike att vara 100 euro billigare, lite mer än 1 000 svenska kronor.

Med tanke på den nuvarande inflationen har koncernen beslutat att intensifiera sitt åtagande som gjordes den 30 juni, för att direkt stödja den franska ekonomin och hushållen”, säger CMA CGM; i ett uttalande. Rederiet är rankat som det tredje största i världen.

Ursprungligen planerades en minskning med 500 euro per 40 fots container, cirka 5 200 kronor, vilket bara gällde 14 stora detaljhandelskedjor. Nu ska rabatten inte bara gynna företag, utan även alla små och de minsta kunderna i Frankrike.

Det finns ett tryck ovanifrån och åtgärderna rederiet vidtar nu har man kommit överens om med det franska ekonomi- och finansministeriet. Åtgärderna ska gälla från 1 augusti och ett år framåt. Det är också viktigt att prissänkningarna når vidare ut till slutanvändarna och att ministerierna kan se detta.

Åtgärden är frivillig, men visar endast en del av verkligheten. Hade sänkningarna inte gjorts hade rederiet hotats med en superskatt som andra länder som exempelvis Storbritannien, Spanien och Italien sedan länge infört för att få bort en del av de krisrelaterade inkomsterna för allmänhetens bästa.

Vill du läsa hela artikeln, finner du den hos tyska Eurotransport.

Om artikeln

Publicerad: 2022-07-29 16:03
Kategori: Nyheter
Taggar: Containerreederi Fraktpriser Godstrafik Inflation Leveranskedja sjöfart