Böter och en sanktionsavgift om 102 000 kronor

Under vecka 25 är det full fart på kontrollplats Heberg och dess omgivningar. Bland annat stoppas en polsk 3,5-tonslastbil av en trafikpolisenhet som tycker fordonet ser tungt ut. Fordonet liksom föraren är polsk och man är på väg till en fordonstillverkare i Göteborg. Stoppet sker i Kvibille utmed gamla E6:an, en väg som inte sällan används av ekipage som vill undvika tidsförlusten av en eventuell kontroll på kontrollplats Heberg – eller för att de vet att de inte kör lagligt.

Polispatrullen som stoppar fordonet vill ta med det till Heberg, men då startar inte fordonet och man tillkallar yrkestrafikgruppen.
– När vi kommer dit och samtalar med föraren startar helt plötslig fordonet igen och hade det inte det, hade vi sett till att det hade startat, säger bilinspektör Mats Larsson.
Därefter tar de med sig fordonet till Heberg där det ska vägas.

Fordonet väger in på 5,8 ton och föraren visste att det var ”lite för tungt”, men i övrigt var han inte särskilt talför. Den aktuella föraren har tidigare stoppats med överlast.
– Det var lite förvillande i början, men vad vi kunde se var chassit för 3,5 ton, men påbyggnaden , det vill säga flaket, var för 7,5 ton. 3,5 ton för med Sig fördelar sonat det räcker med med B-körkort och det finns inget krav på färdskrivare, säger Mats Larsson.

Ärendet slutar med att föraren får böter om 7 500 kronor, överlasten lastas om på två andra lätta lastbilar varav ett av dem tar bara ett tiotal kilo med verkligt akuta försändelser. När böterna är betalda kan den första föraren också fortsätta sin transport.

Ett annat ekipage som tas in syns det på långt håll att det är för brett för att köras utan någon form av markering. När den tas in på kontrollplats Heberg visar det sig vara en en pool i omr av glasfiberform som är 4,7 meter bred. Är man 4,7 meter bred behövs, av den information vi tar del av, såväl tillstånd, sidomarkeringar samt varningsbil och vägtransportledare. Transporten har ingetdera.
– Transporten utfördes för ett lokalt företag i Halmstad och man ”skulle inte så långt”, säger bilinspektör Mats Larsson.
Transporten får fortsätta när bristerna åtgärdats.

Sist, men inte minst, tas ett tyskt ekipage in på kontrollplats Heberg. Här har man glömt att besikta färdskrivaren.
För den tid fordonet med obesiktad färdskrivare har nyttjats i Sverige kostar det 2 000 kronor per dygn och ovanpå det har föraren tagit sin ordinarie veckovila i hytten. Totalt landar detta i 4 000 kronor i böter för föraren och 102 000 kronor i sanktionsavgifter för företaget, säger Mast Larsson.

Speditören hör till dem vår redaktion vid ett flertal tillfällen berättat om då det funnits brister. Vad har speditören att säga om det inträffade?
– Han säger att de vill använda förare från västra Europa eftersom det ger bättre kvalitet, men samtidigt vill de göra allt för att hålla samhället rullande, avslutar bilinspektör Mats Larsson i Halmstad.