Foto: Heidi Bodensjö/PROFFS. Foto: Heidi Bodensjö/PROFFS.

Åkerifrustration i Polen när körkortsprov måste göras på polska

I ett argt formulerat uttalande riktar sig Polens transport- och logistikförbund (TLP) mot den polska regeringen för att ha infört en "språklig barriär" för rekryteringen av lastbilschaufförer från tredje länder (länder utanför EU).

Polen har i många år varit ”Europamästare” i att utfärda förartillstånd till förare från tredje land. Detta har Proffs uppmärksammat EU på vid flera tillfällen. Trots det behåller Polen ”ledartröjan” för 2021 då antalet utfärdade förartillstånd gick upp med 33 procent.

TLP:s uttalande förklarar att enligt de nya reglerna måste körkortsproven för tunga behörigheter i Polen nu göras på polska med möjlighet till en ännu inte etablerad ryskspråkig version som enda framtida alternativ.

I uttalandet säger TLP bland annat: ”En ny barriär, den här gången språklig, har lagts till de permanenta och ständigt fördjupande problemen med visum för förare, permanenta uppehållskort, utbyte av körkort och arbetstillstånd. Det kommer att göra det omöjligt att erhålla den förberedande kvalifikationerna som krävs för att utföra arbete inom vägtransporter. Föraren kommer inte att kunna göra kvalifikationsprovet på ett annat språk än polska eller ryska och att delta i provet med översättning är – enligt ministeriet – omöjligt enligt de nya reglerna.”

Anledningen till att TLP:s medlemmar är upprörda, är att det allvarligt kommer att hämma deras förmåga att rekrytera förare utanför EU. Skapar en konkurrensnackdel jämfört med några av deras centraleuropeiska motsvarigheter som också vänder sig till förare från Östeuropa och till och med Asien för att fylla sina lediga tjänster för lastbilskörning.

TLP:s ordförande Maciej Wroński skrev sina tankar om saken och ställde frågan; ”Hur ska en engelsktalande indisk, pakistansk eller filippinsk förare klara provet?” Enligt hans åsikt skulle det helt enkelt vara för dyrt och tidskrävande att erbjuda förarna språklektioner så att de ska kunna göra provet på polska.

TLP hävdar att detta är ett problem eftersom polska vägtransportföretag börjar i allt högre grad rekrytera förare från andra delar av världen än före detta Sovjetunionen. ”Den polska regeringen skapar löpande nya hinder istället för att stödja transportindustrin som har utfört de största transportoperationerna i Europeiska unionen i flera månader. Samtidigt är det i vissa andra europeiska länder möjligt att göra proven på andra språk, inklusive engelska”, beklagar sig TLP.

TLP i Polen anser att användningen av edsvurna översättare som tolkar bör tillåtas för att förare ska få sina kvalifikationer i Polen. Och att branschen är villig att betala för kostnaden för tolkarna.

Litauiska företaget cargoGo var en av de första att berätta att de skapat en process för att underlätta rekrytering av indiska förare. I ett uttalande publicerat i november 2021, sade cargoGo att de förväntar sig att anställa ”dussintals eller till och med hundratals” av ”mycket erfarna förare från Indien och andra asiatiska länder under de kommande åren”, skriver Trans.info.

Proffs har tidigare berättat om att ungerska Waberer’s anställer indiska förare.