Kan vätgas i tunga fordon bli ett alternativ till batterier?

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har analyserat vätgasens roll i tunga vägtransporter relativt batterier. De välkomnar till ett seminarium den 21 april där resultaten presenteras och diskuteras.

Sverige ska bli klimatneutralt till 2045. EU och många fler länder har liknande klimatmål. Transportsektorn är en stor utmaning. Medan personbilsflottan elektrifieras finns fortfarande stora utmaningar med tyngre transporter och vilka teknikval som kommer att bli rådande. De teknikval som diskuteras är batterier, vätgas och elvägar.

Medverkar på seminariet gör Per Kågeson, IVA-ledamot och expert, Staffan Rödjedal, Volvo, Emelie Algebrant, Tekniska Verken i Linköping, Maria Nilsson Öhman, DHL samt Karin Byman, IVA. Resultaten kommer dessutom att kommenteras av en politikerpanel som består av Birger Lahti, (V), Cecilie Tenfjord Toftby (M), Anders Åkesson (C), Mattias Bäckström Johansson(SD), Helena Gellerman (L), Camilla Brodin (KD) och Lorentz Tovatt (MP).

Vill du anmäla dig till seminariet, gör du det här.

Om artikeln

Publicerad: 2022-04-01 13:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Batteridrift Ellastbilar IVA Lastbilar transporter Transportsektorn Vätgasdrift