Från och med tisdag den 15 mars skärper Trafikverket kravet på hastighetsefterlevnad i sina entreprenadupphandlingar. Foto: Roine Magnusson Från och med tisdag den 15 mars skärper Trafikverket kravet på hastighetsefterlevnad i sina entreprenadupphandlingar. Foto: Roine Magnusson

Trafikverket kräver hastighetsefterlevnad i upphandlingar

Transportköpares krav på hållbara hastigheter räddar liv i vägtrafiken. Från och med idag, tisdagen den 15 mars, skärper Trafikverket kravet på hastighetsefterlevnad i sina entreprenadupphandlingar.

Trafikverket skriver i ett pressmeddelande att det går för fort på våra vägar och att alltför många dör i trafiken. Transportköpare har både ett ansvar och en möjlighet att bidra till en lugnare trafikrytm med färre hastighetsöverträdelser genom sina upphandlingar.
– Trafikverket handlar upp entreprenader för cirka 37 miljarder kronor varje år. Det gör oss till en stor aktör som kan påverka utvecklingen. Därför inför vi krav på hastighetsefterlevnad i de transporter som utförs inom våra upphandlade entreprenader. Om alla håller hastigheten kan 50 liv räddas årligen och koldioxidutsläppen minska med 300 000 ton vilket motsvarar 2 procent per år, säger Anna Tunmarker, ansvarig för Trafikverkets arbete med hållbara hastigheter.

I oktober 2021 beslutade Trafikverket om en färdplan för ett stegvis införande av krav på redovisning av hastighetsefterlevnad i entreprenader.

Den 15 mars tas det första steget i färdplanen:
Det innebär krav på att Trafikverkets entreprenörer ska ha metoder, rutiner eller system för att säkerställa hastighetsefterlevnad för transporter i entreprenaden. Syftet med detta instegskrav är att skapa en medvetenhet och etablera en dialog om hur myndigheten kan arbeta med hastighetsefterlevnad i sina entreprenader, samt att förbereda dem på att kravet kommer att skärpas över tid.

Det redovisade kravet i färdplanens sista steg innebär att fordonen behöver ha en teknisk lösning som registrerar hastighetsdata under färd.

Under 2022 startar Trafikverket två pilotprojekt som ska bidra med erfarenheter och kunskap om hur man i praktiken kan jobba med det redovisade kravet, visa vilken typ av teknik som kan användas, rättsläget för kravet, hur uppföljning kan ske, hur resultat hanteras och hur kostnader påverkas.

Pilotprojekten är viktiga för att Trafikverket ska få erfarenheter som ska stödja implementeringen av nästa kravnivå.

Färdplanen innebär att Trafikverket år 2023 inför krav på redovisning av hastighetsefterlevnad på en aggregerad nivå för transporter i samtliga entreprenader som upphandlas av myndigheten.

Genom uppropet Hållbara hastigheter 2019 uppmärksammade Trafikverket tillsammans med Polismyndigheten och en rad stora transportköpare (Axfood, Clas Ohlson, Coop, Ica, Ikea Supply AG, Postnord, SSAB, Södra med flera) problemet med för höga hastigheter på landets vägar. Näringslivets och yrkestrafikens möjligheter att tillsammans bidra till en säkrare trafikmiljö kom därmed i fokus.

Om artikeln

Publicerad: 2022-03-15 08:31
Kategori: Nyheter
Taggar: Entreprenad Hastighetsefterlevnad Trafiksäkerhet Trafikverket Upphandling