Infrastrukturminister Tomas Eneroth, Socialdemokraterna. Foto: Björn Nordqvist. Infrastrukturminister Tomas Eneroth, Socialdemokraterna. Foto: Björn Nordqvist.

Tomas Eneroth (S) vill se mer biobränsleinblandning för flyget

Måndag den 21 mars deltar infrastrukturminister Tomas Eneroth (S), vid ett digitalt möte med sina nordiska kollegor. Han kommer bland annat att lyfta vikten av att de nordiska länderna tillåts gå före i omställningen av flyget med med biobränsleinblandning i tanken.

Vid mötet kommer ministrarna bland annat att diskutera kriget i Ukraina och dess effekter på transportsektorn. De kommer även prata om flygets omställning samt om behovet av förbättrade sociala villkor inom transportsektorn.

Tomas Eneroth kommer under mötet bland annat lyfta vikten av att de nordiska länderna tillåts gå före i omställningen av flyget genom att blanda in mer biobränsle i tanken.